SSI: Hjemmearbejde til efter sommer - lokale nedlukninger skal fortsætte trods kontrol

Statens Serum Institut har vurderet risikoen ved 14 konkrete lempelser, der kan træde i kraft 21. maj. Se dem i bunden af artiklen.

Flere tusinde borgere kan begynde at glæde sig til at komme tilbage på arbejdspladsen igen efter de omfattende nedlukninger grundet udbredelsen af covid-19, kendt som coronavirus.

Sådan lyder anbefalingerne i et nyt notat fra Statens Serum Institut (SSI), som Ritzau er i besiddelse af. I første omgang er der dog kun tale om 20 procents fremmøde fra 21. maj ifølge anbefalingerne.

Ifølge prognoser kan 50 procent vende tilbage 14. juni, eller når alle borgere over 50 år har fået det første vaccinationsstik - hvis de vil.

Først efter sommer kan 100 procent af de hjemmearbejdende vende tilbage til deres arbejdsplads, hvis det står til instituttet.

Genåbningen for de omkring 600.000 hjemmearbejdende skal ske i tre faser, hvilket der skal forhandles om politisk.

Forhandlinger mandag

Forhandlingerne om yderligere genåbning fra 21. maj er mandag indledt mellem regeringen og partilederne.

Det er fortsat uvist, om der vil komme en aftale mandag.

Den ventes foruden hjemmearbejde blandt andet at indeholde en ny model for coronapasset, som både røde og blå partier vil gøre til stikprøvekontrol fremadrettet.

Statens Serum Institut bemærker, at der fortsat bør gælde en opfordring til test i forbindelse med fysisk fremmøde eller mindst én gang om ugen ved fuldt fremmøde.

Det vurderes, at flere medarbejdere og arbejdspladser ønsker at gøre mere brug af hjemmearbejde sammenlignet med før coronaepidemien.

For de statslige arbejdspladser er der et analysearbejde i gang.

Kontrol bevaret

TV 2 er også i besiddelse af et notat fra SSI. Det konkluderer, at coronapandemien fortsat  er under kontrol. 

- På trods af stigningen i antallet af nye tilfælde holder den observerede udvikling sig fortsat under niveauet for de tidligere prognoser for både smittetal og indlæggelser, og der vurderes at være bevaret epidemikontrol, står der i notatet.

Ifølge SSI er det på grund af modellen for automatiske nedlukninger og det massive antal tests, at vi har bevaret kontrollen.

Notatet er sendt til partiledere og ordførere forud for mandagens politiske forhandlinger om yderligere genåbning af samfundet.

Smittetrykket skal holdes nede

På trods af at smittespredningen er under kontrol, vurderer SSI, at genåbningen fortsat bør ske forsigtigt og trinvis, så der kan reageres hurtigt, hvis det bliver nødvendigt.

Selvom stigningen i smitte ikke giver lige så mange indlæggelser som tidligere, fordi mange ældre nu er vaccineret, er det nemlig stadig vigtigt, at smittetrykket holdes stabilt, påpeger SSI:

- Udover at bevare epidemikontrollen i forhold til belastning af sundhedsvæsenet, kan det være hensigtsmæssigt at holde smittetrykket nede for at forebygge spredning med nye virusvarianter, der har en øget smitsomhed, øget alvorlighed, eller som er koblet til nedsat effekt af antistoffer.

Ifølge SSI har det ved det aktuelle smitteniveau været muligt at begrænse smittespredningen af nye virusvarianter med intensiv kontaktopsporing, men i takt med stigende smitte vil denne indsats blive udfordret.

- Der er i de seneste uger set flere eksempler på større udbrud med mere smittesomme virusvarianter, og det må forventes, at der ved stigende smittetal generelt vil være en øget risiko for smittespredning med nye virusvarianter, der ikke effektivt kan inddæmmes med intensiv kontaktopsporing, står der i notatet.

Nedlukninger og coronapas er afgørende

For at holde smitten nede er det ifølge SSI afgørende, at den nuværende model for lokale nedlukninger bevares.

- Den lokale nedlukningsmodel vurderes at være et vigtigt redskab til at kunne bryde smittekæderne lokalt, og derved fungere som en mekanisme til at kontrollere epidemiudvikling nationalt, skriver SSI.

Også coronapasset bliver nævnt som afgørende for at mindske smitten.

- Brugen af coronapas forventes at mindske risikoen for superspredningsbegivenheder samt bevare incitamentet for den enkelte til at blive testet, skriver SSI.

Netop coronapasset er en af de ting, som med al sandsynlighed vil blive diskuteret ved de politiske forhandlinger i eftermiddag, fordi flere politiske partier ønsker en såkaldt "kørekortsmodel".

Stor genåbning bekymrer

Som oplæg til genåbningsforhandlingerne har SSI vurderet risikoen ved 14 konkrete lempelser, der kan træde i kraft 21. maj, hvis der er politisk flertal for det.

Overordnet konkluderer SSI, at kombinationen af alle 14 lempelser vil indebære "høj risiko for væsentlig smittespredning".

- Der må forventes flere lokaliserede udbrud i det omgivende samfund herunder skoler, daginstitutioner, arbejdsplader og på tværs af husstande, står der i notatet.

De 14 tiltag er vurderet ud fra fem kategorier: lav, lav-middel, middel, middel-høj og høj.


Risikoen ved lempelser