Nu kommer der loft over din Airbnb-udlejning

Der er både gulerod og pisk til de danskere, der udlejer via deleøkonomiske platforme som Airbnb i ny, bred aftale.

Der er flere skattefrie kroner i udsigt til de danskere, der i perioder pakker deres personlige ting og fraflytter deres bolig for at leje den ud via udlejningstjenester som Airbnb.

Regeringen er sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti netop blevet enige om at hæve fradraget på udlejning via Airbnb fra 24.000 kroner om året til 28.000 kroner.

- Det, vi har aftalt her, er en stor gulerod, hvis man vil indberette, og en ordentlig pisk, hvis man lejer ud uden at indberette, siger skatteminister Karsten Lauritzen til TV 2. 

Pisken består blandt andet i, at fradraget er betinget af, at delevirksomhederne automatisk indberetter udlejerens fulde indtægter til Skat. Det skal lokke både virksomheder som Airbnb og udlejerne til at spille med åbne kort over for skattefar.

- Det forudsætter selvfølgelig, at de vil indgå en frivillig aftale, men Airbnb har sagt, at det er de positive over for, siger Karsten Lauritzen.

Maks 70 dage om året

Samtidig er parterne blevet enige om at lægge et loft på antallet af dage, de private boliger kan udlejes om året.

Der er mulighed for at have betalende besøgende i op til 70 dage om året, hvis udlejningstjenesten indberetter overnatningerne direkte til Skat. Sker det ikke, sanktioneres udlejer ved at få udlejningsdagene reduceret til 30 dage om året.

- Det skal jo ikke være professionel erhvervsvirksomhed, som nogen på boligmarkedet laver i dag. Det har vi ønsket at sætte en stopper for, siger skatteministeren til TV 2.

De enkelte kommuner kan dog lokalt vælge at hæve loftet op til 100 dage.  

Flere skattefrie kroner på biler, både og sommerhuse

Udover udlejning af private boliger omfatter aftalen også udlejning af for eksempel biler og både.

Her er parterne blevet enige om at indføre et nyt bundfradrag på 10.000 kroner. Indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som personlig indkomst.

Derudover forhøjes bundfradraget ved udlejning af sommerhuse fra 21.900 kroner til 40.000 kroner årligt, og 60 procent af den indkomst, der overstiger bundfradraget, beskattes som kapitalindkomst.

Gevinsterne betinges dog af, at udlejningen sker via de såkaldte deleøkonomiske platforme.