Imam afviser, at fredagsbøn handlede om drab på jøder

Der var tale om en fredagsbøn om besættelsen af Palæstina, forklarer en københavnsk imam, der er sigtet efter den såkaldte imamlov.

Imamen Mundhir Abdallah, der mandag blev tiltalt for at bifalde drab på jøder, tager nu til genmæle.

Sagen handler om en fredagsbøn i Masjid Al-Faruq-moskéen på Nørrebro i København i marts 2017. Her gav imamen en prædiken, hvor han ifølge anklagemyndigheden blandt andet sagde:

- Dommedag oprinder ikke, førend muslimerne bekæmper jøderne, således at muslimerne slår dem ihjel, og jøden vil skjule sig bag sten og træer, og stenen og træerne vil sige: "O muslim, O Guds tilbeder, der er en jøde bag mig, så kom og dræb ham". 

Talen handlede om Palæstina

Men det er taget ud af kontekst, mener Mundhir Abdallah. 

For hans prædiken handlede om Den Arabiske Ligas daværende topmøde, herunder Palæstinasagen, som var på dagsordenen, og talen handlede "udelukkende om den zionistiske besættelse af Palæstina", forklarer han. 

- På intet tidspunkt under prædikenen blev der talt om jøder i almindelighed, skriver imam Mundhir Abdallah i et brev til TV 2 og flere andre danske medier.

- Derimod handlede talen udelukkende om den zionistiske besættelse af Palæstina, hvilket også fremgår klart af det uddrag, Anklagemyndigheden selv har citeret.

Taget ud af kontekst

De omstridte ord om drab på jøder stammer fra denne fredagsbøn, som moskeen selv har delt på sociale medier som Facebook og Youtube.

Undervejs sagde imam Mundhir Abdallah blandt andet:

- Og fra denne muslimske nation vil der med Guds tilladelse rejse sig et kalifat, der indfører Guds Sharia og genopliver Guds budbringers sædvane, og som udfører Jihad for Guds sag og forener den muslimske nation efter opløsning og disintegration, og som befrier Al-Aqsa moskeen fra zionisternes afskum, således at udsagnet fra Guds budbringer, fred være med ham, kan realiseres. 

Se prædikenen her.

Og senere lyder det:

- Så vil den retledende stat blive realiseret, som vil indføre Guds Sharia og forene Guds tilbedere og rejse denne her nation og udføre Jihad mod dens fjender og befri Jerusalem og rive den jødiske entitet op med rødderne, denne kolonialistiske korstogsbase.

Imam: Ingen opfordring til drab

Men med imamens egne ord retter det sig mod det såkaldte Palæstinaproblem, der i hans øjne er et militært problem og som derfor kun kan løses ved militær befrielse af Palæstina og "tilintetgørelse af den zionistiske besættelse".

- Det er derfor ikke muligt på nogen måde at tolke talen som en opfordring til drab på jøder, skriver han. 

- Beretningen fra Profeten Muhammad, som jeg citerede under prædikenen, omhandler heller ikke jøder som en religiøs gruppe i almindelighed, men handler udelukkende om en kontekst med militærkonflikt, hvor aggressorerne er jøder, hvorfor denne beretning blev anvendt i prædikenen i netop denne kontekst, nemlig den militære besættelse af Palæstina.

Første retssag af sin art i Danmark

Det var Det Jødiske Samfund i Danmark, der meldte den københavnske imam til politiet i maj 2017, og det er nu op til domstolene at afgøre, om imam Mundhir Abdallah har gjort noget strafbart.

- Der er tale om grove udtalelser, og jeg mener, at det er helt rigtigt, at retten nu får lejlighed til at vurdere sagen, siger vicestatsadvokat Eva Rønne fra Rigsadvokaten. 

Det er første gang, der rejses tiltale efter den såkaldte imamlov fra januar 2017, som skal skærpe indsatsen mod radikalisering og religiøse forkyndere. 

Vicestatsadvokat Eva Rønne forklarer, at det er lovligt at citere religiøse skrifter som Koranen og Bibelen, men det er strafbart, hvis eksempelvis drab på en befolkningsgruppe bliver bifaldet, og at den religiøse forkynder samtidig gør ordene til sine egne.

- Det har altid været ulovligt at bifalde drab på en befolkningsgruppe, men det er nyt, at vi nu har en bestemmelse målrettet hadprædikanter, som kan give op til tre års fængsel, siger hun.

Moské i søgelyset flere gange

Imam Mundhir Abdallah mener, at loven er diskrimenerende, og forventer en retssag, der afspejler det.

- Til den kommende retssag forventer jeg, at den såkaldte forkynderlov bliver udstillet sammen med de politikere, der vedtog den. Loven blev i sin tid døbt ”imam-loven”, da politikere klart tilkendegav, at loven udelukkende havde til formål at ramme det muslimske fællesskab, skriver han i sit brev.

Straffesagen skal føres ved Københavns Byret som en domsmandssag, men er endnu ikke berammet. Imamen er også tiltalt efter racismeparagraffen.

Masjid Al-Faruq-moskéen, hvor Mundhir Abdallah prædikede, var også i søgelyset i 2015, da det kom frem, at Omar el-Hussein inden terrorangrebet i København havde besøgt netop denne moské.