Flertal af børnene på Sjælsmark ville kunne få en psykiatrisk diagnose

Centret har fået kritik for blandt andet at ligge klos op ad et militært øvelsesområde.

Børnene på Udrejsecenter Sjælsmark har det markant dårligere, end hvad der ses hos jævnaldrende børn.

61 procent af børnene ville således, hvis de blev udredt, sandsynligvis blive diagnosticeret med en psykiatrisk diagnose.

19 procent ville muligvis.

Det viser en ny rapport, som Røde Kors har fremlagt fredag morgen.

Rapporten konkluderer, at der er "signifikante symptomer på mistrivsel", og sammenlignet med en undersøgelse fra 2010 er der dobbelt så mange af børnene, der er i risiko for psykiske lidelser, end det tilfældet blandt nyankomne børn.

"Rapporten konkluderer, at der er grund til alvorlig bekymring for børnenes trivsel og udvikling, at der er reel risiko for, at børnene stagnerer i deres udvikling, og at deres aktuelle symptomer bliver kroniske", står der i rapporten.

Rapporten bygger på en psykologisk screening af 56 børn i 26 familier og er den største nye undersøgelse af trivslen blandt afviste asylbørn.

Bag rapporten står psykologerne Sólveig Gunnarsdóttir og Rie Bornfeld, der med internationalt anerkendte måleredskaber har målt trivslen blandt børnene via samtaler med lærere, pædagoger, forældre og børnene selv.

Ombudsmand var bekymret

Kort før jul konkluderede Folketingets Ombudsmand på baggrund af uanmeldte tilsynsbesøg, at forholdene for børnene i centret var "egnede til væsentligt at vanskeliggøre børnenes opvækst og begrænse deres muligheder for naturlig udvikling og livsudfoldelse".

Asylbørnenes hverdag var præget af "uro", "ensomhed" og "uoverskuelighed", lød det.

- Det centrale spørgsmål om deres trivsel er, om de skal bo i Udrejsecenter Sjælsmark, eller om de skal have mulighed for at bo i det almindelige samfund, sagde ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en kommentar til sin redegørelse.

Ombudsmanden havde ikke nogen indvendinger mod faciliteterne i centret, men påpegede, at man kunne gøre mere for at fremme børnenes trivsel.

Ligger klos op af øvelsesområde

En del af kritikken er blandt andet gået på, at centret ligger klos op ad øvelsesterrænet ved Høvelte Kaserne i Nordsjælland.

Det har fået mange kritikkere op af stolen, da beboerne på udrejsecentret kan være traumatiserede som følge af oplevelser fra krige, hvorfor skud og brag fra øvelser kan have en negativ indflydelse på dem.

I marts måned i år havde Forsvaret eksempelvis øvelser på 29 ud af 31 dage, skriver Information.

Det fik blandt andet folketingspolitiker Zenia Stampe til at dele en video, hvor man kan høre skuddene.

Og til en lignende video skrev hun:

- Den behandling af børn kan vi simpelthen ikke være bekendt. Den hører ingen steder hjemme. Og slet ikke i Danmark. Stop det!

9. september 2018 opholdt der sig 93 børn i udrejsecentret, og 70 af dem kom fra lande, som politiet kategoriserer som "fastlåste" udsendelsesdestinationer.

Det vil sige lande, som det ikke er muligt at tvangsudsende til, såsom Irak, Iran, Kuwait og Indien.

Børnene er i alderen 0 til 17 år. De er der, fordi en eller begge forældre ikke vil forlade Danmark efter at have fået afslag på asyl.

Over halvdelen af børnene har boet på Sjælsmark i mere end et halvt år.

Blev oprettet i 2013

Udrejsecenter Sjælsmark blev oprettet under S-R-SF-regeringen i 2013 med det formål at styrke indsatsen med at "motivere" afviste asylansøgere til at vende hjem - eller udsende dem med tvang, skriver Information.

Dengang var aftalen, at myndighederne skulle tage hensyn til børnene, så de fik lov til at fortsætte deres skolegang og først blev overført til Sjælsmark kort før udrejse.

Efter regeringsskiftet i 2015 blev det droppet, og derfor kan afviste børnefamilier nu anbringes i Sjælsmark på ubestemt tid.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Genåbning i Køge mandag d. 1. marts

Rød løber, blomster og tårer: Sådan foregik genåbningsfest i Køge

skibe københavn

Med Lynetteholm følger en farlig indsejling for store skibe og fritidssejlere

def_thumb,50_percent

playGodhavnsdreng vil donere sine erstatningspenge: - Det er penge til børnene

OBS - betalingsbillede!

Overraskende tal: Fraflyttende børnefamilier dæmper Københavns vækst

Hørsholm

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere