Bandefolk ansat af boligselskab gør beboere utrygge

Flere dømte kriminelle med bandetilknytning er ansat i den boligsociale indsats i Mjølnerparken. Københavns Kommune er gået ind i sagen.

Ville du frivilligt overlade nøglen til dit hjem til en person du kender som bandemedlem? Ville du være tryg ved, at folk med banderelationer skulle hjælpe dit barn ud af kriminalitet?

Det er hverdagen for beboerne i en af Danmarks mest berygtede ghettoer.

I det socialt udsatte boligområde Mjølnerparken på Nørrebro i København er flere mænd med kriminel fortid og med tilknytning til banden Brothas ifølge TV 2s oplysninger nemlig blevet ansat hos det almene boligselskab Bo-Vita - det, der tidligere hed Lejerbo København.

Flere beboere i området har overfor TV 2 fortalt, at de føler sig utrygge, men kun én af dem ønskede at blive interviewet:

- Folk er utrygge. Vi tør ikke at klage, fordi man tænker, at de bare kan komme ind i éns hjem, fortæller en beboer.

Af frygt for repressalier ønsker beboeren at optræde anonymt, men TV 2 kender vedkommendes identitet.

- Det giver ingen mening

Bandefolkene er blandt andet blevet ansat som varmemestre og til at arbejde med unge i boligselskabet, der står for den boligsociale indsats i kvarteret.

- Det giver ikke mening, når det er så tydeligt, at dem, der er i gang (har relationer til bander, red.) også bliver ansat der og kan gå ind og ud af folks hjem. Det viser, hvor meget magt, de har, siger beboeren.

At ansætte personer med bandetilknytning i samme område, hvor banden holder til, er meget problematisk. Det mener sociolog og journalist, Aydin Soei, der har forsket i og skrevet flere bøger om utilpassede unge på Nørrebro.

Han fortæller, at særligt i Mjølnerparken har der de senste 10 år været stor utryghed på grund af banderne.

- Den utryghed bliver jo ikke mindre, når man ansætter fuldgyldige bandemedlemmer. Det er klart, at det skaber stor mistillid til boligselskabet, og det gør ikke beboernes tryghed ved boligselskabets forvaltning af området større, siger han.

Kommune: Medarbejdere ikke frigjort af bandemiljø

En aktindsigt, som TV 2 har fået hos Københavns Kommune, viser, at kommunen deler beboernes bekymringer.

I forbindelse med TV 2s afsløring af, at Bo-Vita havde en banderelateret person ansat, sendte Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltningen den 16. marts et tilsynsbrev til Bo-Vita.

Heri udtrykte kommunen bekymring over boligselskabets forhold til banden Brothas i Mjølnerparken, der var involveret i sidste års københavnske bandekrig:

”Det er kommunens opfattelse, at der er medarbejdere i Lejerbo København, med virke i helhedsplanen, som ikke er frigjort fra det lokale bandemiljø."

"Det er desuden tilsynets observation, at der kan være tale om medarbejdere, som har en borgervendt funktion i Mjølnerparken," skrev kommunen.

Boligselskab afviser kommunes påstande

Boligselskabet Bo-Vita blev i første omgang meget overrasket over tilsynsbrevet. Den 20. april modtager kommunen første svar fra boligselskabet:

"Lejerbo København (fremover benævnt BO-VITA) har med stor undren modtaget Tilsynets brev," lyder første linje.

Boligselskabet mener, at man har holdt sig helt indenfor egne regler og forklarer, at det er normalt i enkelte tilfælde at ansætte folk med en plettet straffeattest:

"Samtlige ansættelser er altid sket med den klart udtalte forholdsregel, at når man har udstået sin straf, så er tavlen visket ren."

"Men hvis man ikke kan holde sig på dydens smalle sti, så bliver man afskediget igen."

Endeligt mener Bo-Vita, at ansættelserne af personer med fortid i bandemiljøet er sket på foranledning af og med støtte fra både politi og Kriminalforsorgen samt med godkendelse af Københavns Kommune selv.

Der henvises særligt til ansættelsen af en bestemt medarbejder, og boligselskabet medsender en række mail-korrespondancer som dokumentation i sit svar.

Men ifølge Københavns Kommune er ovenstående ikke korrekt.

Kommune: Undlad i fremtiden at ansætte dømte

29. maj lander et supplerende tilsynsbrev fra kommunen i Bo-Vitas mailindbakke. Det indeholder blandt andet en række uddybninger af bekymringerne.

I det nye brev tilbageviser Københavns Kommune, at man skulle have støttet og foranlediget ansættelsen af en bestemt person med bandetilknytning.

”Jobcenter København har ikke på noget tidspunkt i sagsforløbet selv har rettet henvendelse til Bo-Vita med ønske om, at den pågældende borger skulle ansættes i den boligsociale helhedsplan.”

Kommunen henviser yderligere til, at både Københavns Politi og Kriminalforsorgen afviser at have foranlediget ansættelsen:

"Tilsynet finder det stærkt kritisabelt, at Bo-Vita på det foreliggende grundlag forsøger at gøre disse offentlige myndigheder ansvarlige for beslutningen om at ansætte dømte beboere i det boligområde, hvor disse beboere bor eller tidligere har begået kriminalitet."

Aktindsigten viser, at Københavns Politi i et svar til Københavns Kommune skriver, at:

"Det er Københavns Politis overordnede holdning, at boligforeningers ansættelse af dømte og/eller tidligere bandemedlemmer som rollemodeller i relation til f.eks. bandeindsatser kan være positive tiltag. Det er i den forbindelse dog en klar forudsætning, at de pågældende ikke længere begår kriminalitet, samt at de har forlagt bandemiljøet. Det er endvidere en forudsætning, at de pågældende uden for jobbet ikke længere har omgang med bandemedlemmer."

Slutteligt skriver forvaltningen i brevet, at man fremadrettet forventer, at Bo-Vita undlader at ansætte dømte beboere i det boligområde, som kriminaliteten relaterer sig til.

- Det vidner om dyb mistillid mistillid

At Københavns Kommune i så stærke vendinger kritiserer et boligselskab for sin boligsociale indsats, er ifølge Aydin Soei meget overraskende:

- Det er højst usædvanligt, at en kommune sender sådan et brev ud, hvor kommunen udtrykker så dyb bekymring for Lejerbo Københavns (nu Bo-Vita, red.) ageren.

- Det er dybt mystisk og vidner om en dyb mistillid fra kommunens side i forhold til Lejerbo København, siger han.

Hverken Bo-Vita eller Københavns Kommune har ønsket at stille op til interview.

Bo-Vita skriver i en mail til TV 2, at ”vi afviser fortsat tilsynets påstande. Dette, og en dyb forundring over tilsynets ageren i sagen, vil fremgå af det oplæg til brev, vi har til behandling i Bo-Vitas bestyrelse i næste uge.”

Københavns Kommune oplyser, at man ikke vil stille op, før Bo-Vita har svaret på kritikken.

Efter TV 2s henvendelse til Bo-Vita, er en af de ansatte med tilknytning til bandemiljøet angiveligt blevet opsagt, men dette har Bo-Vita ikke ønsket at kommentere.

Dokumentation

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Bagsværd rostadion

Dødsstød til prestigeprojekt? Kommuner trækker stikket til nyt rostadion

Lynetteholmen ny tegning af Lynetteholm, som man forestiller sig, at den øen vil se ud under anlægsfasen.

playEkspert: Lynetteholm stormflodssikrer ikke København

20190208-171140-2-1920x1281we

playKøbenhavnsk V-borgmester kalder regeringens sommerpakke et plaster for hovedstaden

Handicapparkering

Fra juli får du ekstra smæk for at holde her

København

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere