Skinnerne er slidte - hastigheden på lokalbane bliver sat ned

Rejsetiden på Østbanen bliver forlænget med tre-syv minutter. Slidte skinner gør, at hastigheden sættes ned fra 100 til 75 kilometer i timen.

Hastighedsgrænsen på Østbanen bliver sat ned fra 100 til 75 kilometer i timen.

Det skyldes, at skinner og baneinfrastruktur er for slidte til at opretholde driften med 100 kilometer i timen.

Det viser Lokaltogs halvårlige eftersyn af Østbanen i september i år, skriver Movia i en pressemeddelelse.

Derfor har Lokaltog i samråd med Movia besluttet, at hastigheden skal sænkes til 75 kilometer i timen fra det ordinære køreplanskifte den 15. december 2019.

Det sker for at sikre, at de ældre skinner kan holde til togdrift i de kommende år. Region Sjælland er orienteret om baggrunden for beslutningen.

Færre afgange fra Hårlev til Køge i dagtimerne

Østbanen er en lokalbane på Østsjælland, der går fra Køge og til henholdsvis Faxe Ladeplads og Rødvig.

I den nye køreplan vil der fortsat køre to tog i dagtimerne på hverdage, være timedrift om aftenen og i weekenden, men på den mest benyttede del af banestrækningen fra Hårlev på Stevns til Køge vil antallet af afgange i dagtimerne blive reduceret fra fire til to afgange i timen.

Passagerer på strækningen Rødvig-Hårlev skal fra 15. december skifte tog i Hårlev for at fortsætte rejsen mod Køge. Det sker for at nedsætte slitagen på især strækningen fra Hårlev til Køge.

- Forudsætningen for at opretholde en stabil drift også i de kommende år på Østbanen er at sænke hastigheden til 75 kilometer i timen. Togenes hyppighed har også betydning for sporenes belastning. Derfor kommer Lokaltog desværre til at køre med færre afgange på strækningen Hårlev til Køge, når køreplanen træder i kraft til december, siger plandirektør i Movia, Per Gellert, der på vegne af Movia beklager de gener, som den ændrede køreplan vil medføre for passagererne.

Han understreger, at Østbanens driftsstabilitet af hensyn til passagererne har høj prioritet, og det er baggrunden for Lokaltogs kommende køreplansændring, der tager hensyn til skinnernes nuværende tilstand.

Forlænget rejse med 3-7 minutter

I forhold til den nuværende køreplan vil passagererne opleve en forlænget rejsetid på mellem tre til syv minutter ved rejser i hele banens længde.

Hastigheden på Østbanen blev i 2011 hævet fra 75 til 100 kilometer i timen.

Allerede i 2011 forsøgte man at skåne skinnerne ved at gøre togene lettere, hvor hver femte sæde blev fjernet, så antallet af passagerer blev reduceret.

FAKTA OM ÆNDRINGERNE: