Enig kommunalbestyrelse godkender fredning af Stevns Klint

Politikerne på Stevns har godkendt Fredningsnævnets forslag til fredning af Stevns Klint. Det indebærer, at landmænd godt må dyrke 25 meters bræmme.

Politikerne på Stevns fik det ikke helt, som de ønskede. Alligevel har de godkendt det forslag til en fredning af Stevns Klint, som Fredningsnævnet for Østsjælland har foreslået.

quote Det vigtigste er, at klinten bliver fredet. Man kan altid ønske sig lidt ekstra glasur på lagkagen, men en enig kommunalbestyrelse har valgt at bakke op om det her forslag fra Fredningsnævnet.

Bjarne Østergaard Rasmussen, løsgænger, formanden for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget i Stevns

- Den store vinder er Verdensarven, og det er det vigtigste, siger formanden for Natur-, Fritids- og Kulturudvalget i Stevns Kommune, Bjarne Østergaard Rasmussen (Løsgænger), til TV ØST. 

Bræmme må dyrkes

Kommunalbestyrelsen havde blandt andet ønsket, at den 25 meter bræmme, der skal være på en rækkke lodsejeres jord, ikke må dyrkes, sprøjtes og gødskes.

Men det mener Fredningsnævnet ikke er nødvendigt. 

- Det vigtigste er, at klinten bliver fredet. Man kan altid ønske sig lidt ekstra glasur på lagkagen, men en enig kommunalbestyrelse har valgt at bakke op om det her forslag fra Fredningsnævnet, siger formanden for kommunens Natur-, Fritids- og Kulturudvalg.

Bjarne Østergaard Rasmussen forklarer, at bræmmen stadig har betydning for den trampesti, der løber langs klinten, og som i dag er ufuldendt.

- Trampestien skal fuldendes fra syd til nord, og når der brækker stykker af klinten, skal stien kunne flyttes ind på bræmmen på lodsejernes jorde, siger han. 

Fredning sker måske om et år

Selvom lokalpolitikerne er blevet enige om at godkende fredningsforslaget, så er der stadig lidt lang udsigt til, at fredningen af klinten træder i kraft.

Selve fredningen af klinten og ændringer af trampesti og lodsejeres jorde vil først ske om et stykke tid.

- Nu skal Miljø- og Fødevareklagenævnet behandle de klager over erstatning og bræmmer, som der vil komme, så jeg vil tro, der går et års tid endnu, før fredningen er reel, siger Bjarne Østergaard Rasmussen.

Han fortæller, at han ved, at Danmarks Naturfredningsforening blandt andet vil indgive en klage over, at bræmmen på lodsejernes jorde godt må dyrkes og sprøjtes.

DET BETYDER FREDNINGEN