Styrelse til Region Sjælland: Få fat i alle, der kan have krav på erstatning efter amputation

Styrelsen for Patientsikkerhed vil have Region Sjælland til at tage ansvar for at få fat i alle de patienter, der kan have krav på erstatning efter en unødig benamputation. Regionen er nu indkaldt til møde om sagen.

I alt har 1.311 borgere fået en benamputation i Region Sjælland i årene 2016 til 2021. Nogle af dem kan muligvis have fået amputationen unødigt. Derfor vil Styrelsen for Patientsikkerhed nu sikre sig, at Region Sjælland får kontakt til alle de borgere.

- Vi vil vide, hvad der skal ske for de patienter, der kan have fået en amputation, der kunne have været undgået. Regionerne skal tage ansvar, og de skal selv identificere alle de patienter, der kan have ret til erstatning, siger direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anette Lykke Petri, til TV 2 Øst. 

quote Vi er nødt til at få et møde med dem om, hvad der skal ske med de patienter, der muligvis er blevet unødigt amputeret, altså det bagudrettede forløb

Anne Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed

En ny rapport fra Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, der blev offentliggjort tirsdag i denne uge, viser, at Region Sjælland er den region i Danmark, hvor flest patienter bliver benamputeret. I gennemsnit drejer det sig om 218 benamputationer om året. 

Region Sjælland vedtog derfor tirsdag en handleplan for, hvordan de vil få antallet af benamputationer ned, blandt andet vil man lade sig inspirere af Region Nordjylland og Region Hovedstaden, der må amputere langt færre patienter, og der skal sættes ind med tidlig opsporing af patienterne.

- Vi er meget tilfredse med Region Sjællands handlinger fremadrettet. Men vi er nødt til at få et møde med dem om, hvad der skal ske med de patienter, der muligvis er blevet unødigt amputeret, altså det bagudrettede forløb. Vi har brug for en betrygning i, at de tager kontakt til alle patienter, der kan have krav på erstatning. Det er ikke alle, der har de nødvendige ressourcer til selv at ringe ind og stille de rette spørgsmål, siger Anette Lykke Petri.

Regionen skal komme til patienterne

Region Sjælland har udvidet åbningstiderne i Patientvejledningen og opfordrer patienter, der er i tvivl om de har fået den rette behandling i forbindelse med en benamputation til at ringe og få vejledning, blandt andet i klagevejene. Denne mulighed er et godt supplement, men ikke tilstrækkeligt ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed:

- Det er ikke patienterne, der skal komme til Region Sjælland, det er Region Sjælland, der skal komme til patienterne. Derfor skal vi undersøge, hvordan vi kan få identificeret de patienter eventuelt via datatræk, siger Anette Lykke Petri.

Flere patientorganisationer, blandt andet Amputationsforeningen og Diabetesforeningen har efterlyst, at man gennemgår samtlige 1311 journaler, på samme måde, som man har gjort det med 1800 sager i Region Midtjylland, hvor man ved, at op mod 47 patienter unødigt kan have fået foretaget en operation.

- For mig drejer det her sig om tillid til sundhedssystemet. Vi ved fra Region Midtjylland, at der er foretaget unødvendige amputationer, og derfor har man klogelig valgt at gennemgå alle sager. Det gør man så ikke i Region Sjælland, og derfor svæver det i det uvisse, om der er beget fejl eller ej og det skaber utryghed og usikkerhed, siger Direktør i Diabetesforeningen, Claus Richter.

- Vi taler om, hvad der er sket bagudrettet. Vi ved ikke, om amputationerne i Region Sjælland kunne have været undgået eller ej, men det nytter ikke noget, at regionen ikke vil gennemgå sagerne. Man kan ikke bare sige, vi gider ikke bruge ressourcer på det. Jeg ved godt, at der er et ressourcespørgsmål, men vi er nødt til det, siger Claus Richter.

Amputationssagen kort


Sagerne er forskellige

Men ifølge Anette Lykke Petri kan sagerne i de to regioner ikke sammenlignes på alle punkter.

- De to sager adskiller sig fra hinanden. I Region Sjælland møder en del af patienterne først op, når der ikke er andet at gøre, mens man i Region Midtjylland ikke havde den rette faglighed og kapacitet. Der er tale om komplekse årsagssammenhænge i denne sag. Det er omfattende og meget ressourcekrævende at bede regionen om at gennemgå alle sager, men det kan i den allersidste konsekvens blive nødvendigt, hvis man ikke kan identificere dem på andre måder, siger Anette Lykke Petri. 

Til forslaget om, at benytte dataudtræk og sende breve til patienterne, siger Claus Richter, at han har tillid til, at Styrelsen for Patientsikkerhed finder en god løsning.

- Vi mener selvfølgelig ikke, man skal trække undersøgelser i unødigt langdrag og gøre dem unødigt komplicerede. Men vi mener på den anden side, at det er absolut nødvendigt, at mennesker sættes før systemet, og at alle sager behandles med den største grundighed. Det handler om mennesker, og der må ikke skæres hjørner. Det vigtige er, at alle sager gennemgås – og jeg er sikker på, at Styrelsen for Patientsikkerhed kan sammensætte en model, der er god og grundig, siger han.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Region Sjællands ledelse afholder torsdag eftermiddag et videomøde om, hvordan man bedst kan identificere patienterne og hvilke løsninger, der skal sættes i værk.

TV2 ØST har bedt koncerndirektør Jesper Gyllenborg om et interview om meldingen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Region Sjælland oplyser, at man afventer mødet med Styrelsen for Patientsikkerhed i morgen, og at man ikke har yderligere kommentarer før mødet.