Tema
Storkonflikt truer

Danskerne lever stadig med en storkonflikt åndende i nakken.
De statslige, regionale og kommunale forhandlere har varslet lockout, som svar på at fagforeningerne har varslet strejker. Parterne er nu i Forligsinstitutionen.
Lockouten kan ramme op mod 440.000 offentligt ansatte, hvis parterne ikke når til enighed.