Regeringen vil udvide togstationen i Københavns Lufthavn

Transportminister Ole Birk Olesen regner med, at nye perroner og parkeringspladser ved Københavns Lufthavn kan betale sig selv.

Københavns Lufthavns Station kan ikke følge med passagerudviklingen, og derfor foreslår regeringen i forbindelse med sit kommende hovedstadsudspil at udvide stationen med to nye perroner.

Sådan lyder det fra Transportministeriet onsdag morgen.

Uden en udvidelse frygter man, at stationen vil være en hindring for Københavns Lufthavns fortsatte vækst, ligesom den kan blive en flaskehals, når togtrafikken fra Sverige ventes at stige i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsens åbning.

Udvidelsen vil ifølge transportminister Ole Birk Olesen, LA, give mulighed for flere direkte tog til lufthavnen, og projektet vurderes at være selvfinansierende, hvis den nye station kombineres med to parkeringshuse, der skal kunne rumme 2000 biler.

- Københavns Lufthavn er i stor vækst, og lufthavnen har en ambition om at være den førende internationale lufthavn i Norden med over 40 millioner passagerer årligt, udtaler transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

- Det er afgørende for væksten, at den omkringliggende infrastruktur understøtter lufthavnen.

Tog skal ikke længere krydse hinanden

Projektet indebærer, at der anlægges en ny station parallelt med den gamle med to nye overdækkede perroner. De nye perroner skal etableres ved de nuværende godsspor 11 og 12, som ligger under metrostationen.

Med den nye station kan der etableres den såkaldte ”retningsdrift”, så alle tog i østgående retning føres igennem den eksisterende station, mens alle tog i vestgående retning føres igennem den nye station.

Det betyder således, at øst- og vestgående tog ikke længere skal krydse hinanden i forbindelse med trafikafviklingen ved lufthavnen. Dermed øges også banekapaciteten på den overbelastede Øresundsbane.

Udvidelsen ventes at ville koste 2,5 milliarder kroner. Men forventningen er, at de penge vil kunne betales tilbage ved at udlicitere driften af parkeringshuset til private.

Hvis belægningsprocenten i parkeringshusene er 95 procent, vurderes projektet at kunne tilbagebetales i løbet af 26 år. Hvis den er 75 procent, vil det tage 38 år.

Lufthavnen håber på flere togrejsende

I dag ankommer mere end 34 procent af alle rejsende til lufthavnen med tog. Men hos Københavns Lufthavn ser man frem til udvidelsen og håber, at endnu flere rejsende får mulighed for at benytte offentlig transport, når de skal til og fra Kastrup.

- For Københavns Lufthavn er regeringens udmelding en positiv og vigtig nyhed. Den nye station er central, for at vi kan levere den udvidelsesplan, vi har lagt frem og lovet politikere, erhvervsliv og nærsamfund, vi vil bidrage med, siger Peter Goll, der er kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn.

- En ny togstation er en væsentlig forudsætning for, at vi kan fortsætte med at udvide lufthavnen på en ansvarlig måde. Udbygget offentlig transport sikrer, at borgere fra hele landet kan benytte Københavns Lufthavns ruter ud i verden.

Københavns Lufthavn er i gang med en ombygning til 20 milliarder kroner, i videoen herunder kan du se et indslag fra december 2016 omkring planerne.

Udbygningen vil skabe 12.500 arbejdspladser i anlægsperioden, der er på 15 år.