Frustreret mor til søn med downs: "Vi bliver glemt i den nye vaccinationsplan"

Sundhedsstyrelsens omlægning af vaccinationsplanen kritiseres også af interesseorganisation for danskere med udviklingshandicap.

66-årige Marianne Støchkel Frank fra Tårnby er frustreret over Sundhedsstyrelsens ændring af vaccinationsplanen, hvor der fremover primært skal prioriteres efter alder i stedet for sårbarhed.

Ikke i forhold til hende selv men på sin søn Caspers vegne. Han er 42 år og lever med Downs. Samtidig er han hjerteopereret og har lungeproblemer. Han bor til daglig på botilbudet Kamager i Tårnby, hvor der i over et år nu har været strenge besøgsrestriktioner.

Casper har indtil nu tilhørt vaccinationsgruppe 5 eller 10, der har omfattet "udvalgte patienter med særlig øget risiko" og "borgere under 65 år med tilstande som giver øget risiko". Med den nye vaccinationsplan kan Casper risikere at skulle vente endnu længere end oprindeligt med at blive vaccineret.

- Det er frustrerende ikke at vide, hvornår han kan blive vaccineret. Jeg føler, at bosteder med psykiske og fysiske handicap, de er blevet glemt, siger Marianne  Støchkel Frank til TV 2 Lorry.

Aldersprioriteringen vil ske til april, og ifølge Sundhedsstyrelsen er sårbare grupper vaccineret til den tid. Derfor "giver det god mening" at justere målgrupperne, så vaccineudrulningen kan gå hurtigere, lyder det.

Sandhed med modifikationer

Den udmelding vækker bekymring hos Landsformanden i Lev, der repræsenterer mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende. Landsformand Anni Sørensen kalder det for en sandhed med modifikationer.

- Man har kastet gruppe 10 ind under bussen og sagt, at deres udsathed er ligegyldig nu. Hvis man ikke er så heldig at komme med, inden gruppe 5 lukker ned, så må man vente udelukkende på baggrund af alder. Det er hverken rimeligt eller retfærdigt for de mennesker, som har levet med meget indgribende restriktioner i over et år, siger Anni Sørensen, til TV 2 Lorry.

Ifølge Sundhedsstyrelsen vil der dog tidsmæssigt være tale om mindre udskydelser for de fleste, da man senere på foråret vil kunne vaccinere cirka en halv million mennesker om ugen.

I den nye kalender regner styrelsen med at være færdig med at vaccinere de ældste og sårbare grupper tidligt i april.

Derefter vil man vaccinere efter alder i en stor gruppe – gruppe 10, der er inddelt i syv undergrupper. Det er de målgrupper, der førhen hed 10, 11 og 12, der er smeltet sammen til én.

Således vil de næste, der får tilbudt vaccination efter de sårbare og ældste danskere, være borgere i alderen 60-64 år, herefter 55-59 år og så 50-54 år.

Bagefter er det de 16-19-årige og 45-49-årige, som er i en gruppe, bagefter de 20-24-årige og 40-44-årige, der bliver fulgt af de 25-29-årige og 35-39-årige. Til sidst ligger danskere i alderen mellem 30 og 34 år, hvis vaccinationer begynder i midten af juni.

quote Man har kastet gruppe 10 ind under bussen og sagt, at deres udsathed er ligegyldig nu.

Anni Sørensen, landsformand hos LEV

Anni Sørensen er bekymret og forundret over, at man fraviger det solidariske princip, som hun kalder det, at passe på de svageste.

Lev vil derfor kæmpe for, at der fortsat bliver vaccineret på for eksempel bosteder, selvom man er gået over til en aldersprioriteret vaccinationsplan.

- De besøgsrestriktioner på bostederne, der er og har været, har jo haft omfattende negative konsekvenser for de menneskers liv, siger Anni Sørensen.

Sundhedsstyrelsen siger, at der fortsat vil blive gjort en ekstra indsats for rent praktisk at få visiteret personer, som ellers kan få vanskeligt ved at tage imod tilbuddet. Det kan være ældre mennesker, eller det kan være nogle, som er tilknyttet et socialt botilbud.

Bange for at sønnen bliver glemt

For Marianne Støchkel Frank har det også været et hårdt år. Hende og hendes mand må ikke komme ind på deres søn Caspers bosted på grund af smittefare, hvilket hun sagtens kan forstå. De kan heller ikke have besøg med ham gennem en glasrude, som man kender det fra plejehjem.

- Vi kan ikke besøge vores søn andet end med nærkontakt. Han har ikke noget sprog. Vores måde at være i kontakt med ham er at holde i hånd og røre ved ham. Han forstår intet af, at vi bare står og vinker. Det kan han slet ikke finde ud af, og derfor gør vi det ikke, siger Marianne Støchkel Frank.

I små perioder har der været fysisk kontakt med Casper, fortæller hun, men for at hjælpe de andre beboere og personalet, har de holdt sig væk så meget som muligt af hensyn til smitterisikoen og i håb om at vaccinerne var på trapperne.

- Som jeg talte med lederen om - hellere vente end aldrig at se ham igen, siger hun.

Sundhedsstyrelsen forventer, at hovedparten af personerne i målgruppe 5, som er i særligt øget risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, på nuværende tidspunkt er enten visiteret, inviteret eller blevet vaccineret

Marianne Støchkel Frank har dog endnu ikke hørt noget om vaccination af hendes søn, og det Sundhedsstyrelsen har gang i, er hun bestemt ikke tilfreds med. Hun er bange for at Casper bliver glemt i vaccinationskøen, og hun er realistisk omkring hans sårbarhed.

- Hvis han får corona, så ved jeg ikke, om han overlever, siger Marianne Støchkel Frank.

Herunder kan du se hele vaccinationsrækkefølgen:

Vaccinationsplan