Forvaltningschef fratræder sin stilling

En forvaltningschef på beskæftigelsesområdet i Tårnby Kommune fratræder sin stilling efter beskyldninger om uregelmæssigheder på jobcenterområdet. En revision har dog ikke fundet nogle ulovlige uregelmæssigheder i forvaltningen.

Rettelse:
TV 2 Lorry har rettet i artiklen, da det fremgik, at Kim Madsen var blevet fyret fra sin stilling. Det er ikke korrekt, da det var tale om en gensidig fratrædelsesaftale. Derudover informerede vi ikke om de midlertidige konklusioner i revisionen af området fra Deloitte. Vi har efterfølgende tilføjet information om den færdige revision fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Forvaltningschef for Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune, Kim Madsen, fratræder sin stilling i kommunen.

Det oplyser Tårnby Kommune i en pressemeddelelse

Det sker efter, at kommunalbestyrelsen tirsdag aften har godkendt en ”gensidig aftale” mellem kommunen og Kim Madsen. Den indebærer blandt andet, at den nu tidligere forvaltningschef fortsætter med at være fritaget fra arbejde frem til juni måned næste år, hvorefter han stopper.

I slut september indgik Tårnby Kommune også en fratrædelsesaftale med jobcenterchef Bo Hammer

Han rettede dengang kritik af jobcenterområdet, hvor han mente, at der var foregået uregelmæssigheder, der var ”kritisable og ulovlige”, oplyste Tårnby Kommune i en pressemeddelelse i slut september

I første omgang kom anklagerne fra Bo Hammer via det sociale medie LinkedIn, og siden uddybede han sin kritik over for mediet Den Uafhængige.

Den tidligere jobcenterchef fremlagde anklagerne og kritikken kort tid efter, at han havde sagt sin stilling op. 

Inden han fratrådte sin stilling kontaktede han Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering for at anmelde om ’uregelmæssigheder’ i forvaltningen.

I oktober afleverede revisionsfirmaet Deloitte sin kulegravning af kommunens beskæftigelsesindsats på baggrund af Bo Hammers henvendelse til styrelsen.

Dengang lød det fra kommunaldirektør Morten Winge i en pressemeddelelse:

”Vi skal selvfølgelig afvente, hvilke konklusioner STAR drager, men som jeg læser revisionserklæringerne understøtter de kommunens svar af 5. oktober. Det betyder, at kommunens egen redegørelse og vores egne konklusioner er underbygget, og det er jeg meget tilfreds med. Det bestyrker mig i min overbevisning om, at vi grundlæggende har styr på tingene og driver en ordentlig og redelig kommune”, siger Morten Winge.

Efter denne artikels udgivelse har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering færdiggjort deres revision af beskæftigelsesområdet. Det blev offentliggjort på Tårnby Kommunes hjemmeside den 9. december 2021

Her fremgår det, at der ikke er fundet nogle ulovlige uregelmæssigheder.

Det konkluderes, at Tårnby Kommune har aflagt et korrekt regnskab vedrørende de fremskudte jobcentre i Københavns Lufthavn.

Derudover fremgår det, at Tårnby Kommune har modtaget 0,6 millioner kroner for meget i refusion ved en gennemgang af fire års refusionsmodtagelser. Til sammenligning modtager kommunen årligt over 140 mio. kr. i statsrefusioner.

”Afgørelsen betyder, at vi skal betale 600.000 kroner tilbage til STAR, fordi mentorer sad hjemme under Covid og dermed ikke kunne levere mentorstøtte. Det er naturligvis en fejl fra vores side, som vi anerkender, men vi hæfter os samtidig ved, at beløbsstørrelsen er i den lave ende i forhold til det samlede beløb, som kommunen får i statsrevision,” siger kommunaldirektør Morten Winge i en pressemeddelelse.

TV 2 Lorry rettede den 2. december henvendelse til borgmester Allan S. Andersen (S) for at få svar på en række spørgsmål omkring fratrædelsen. Borgmesteren besvarede ikke henvendelserne.