Træd varsomt hvor Bodil har hærget

Trods flere artikler om nedstyrtningsfare i Frederiksborg Amts Avis og meddelelser fra politikere og forvaltning om, at der snart vil blive fortaget afspærring eller sat advarsler op, er der under store bededags-weekenden fortsat frit fald ned til stranden ad den 49 meter høje og stejle skrænt ved Salgårdshøj på Vejby Strand.

Det er fortsat kommunens plan at opsætte et hegn længere inde på det offentlige areal end det nuværende hegn, som er blevet undermineret efter stormen Bodil i januar sidste år. Grundejere i området begyndte ata påpege nedstyrtningsfaren for Gribskov Kommune i januar, fremgår det af artiklerne i Frederiksborg Amts Avis.

- Kysten er dynamisk og forandrer sig hele tiden. Det betyder at man skal passe på og færdes med omtanke. Voksne har ansvaret for børn og dyr og må sikre sig, at de ikke løber ud, hvor det er farligt. Gribskov Kommune kan ikke opsætte skilte langs hele kysten, og kommunen kan heller ikke spærre landskabet og havudsigten inde bag hegn. Enkelte steder er opsat advarselsskilte, enten fra gammel tid eller som ved Markvænget, men der er masser af andre steder langs kysten, man kan komme galt af sted. Ved Salgårdshøj bliver trådhegnet fjernet og erstattet af et fodhegn længere inde. Men hegn og skilte er ingen garanti for, at alt er sikkert, og gæsterne er nødt til selv at holde øje med, hvor der er nedstyrtningsfare, oplyser fagchef Christian Sabber Jensen, Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen hedder det videre, at kommunen er i fuld gang med at reparere trapper for eksempel der, hvor der mangler nogle trin og lignende mindre reparationer. Nogle steder er skaderne meget omfattende, eksempelvis hvor skrænterne er ødelagt, så det kun vanskeligt kan lade sig gøre at genopføre en trappe eller nedgang. Hvor det er muligt, undersøges alternative løsninger.

20 ikke er muligt at opfylde ej heller imødekomme. Det undersøges, om der kan etableres en trappe på stedet, samt om der kan etableres en handicaprampe et andet sted på den østlige del af kysten.

- Badebroen ved Fyrkroen på Nakkehoved er ødelagt og da der nu er sandstrand, udsættes beslutningen om indkøbet af en ny bro til øvrige reparations- og oprydningsarbejder er udført. En af forudsætningerne for opsætning af badebroer har været, at sten hindrer adgang til vandet.

Således også ved badebroen ved Fyrkroen, hvor stenstrand alle årene har været et problem. Da tilgangen til stranden kun kan ske ad søsiden eller ad en lang trappe, er broen om vinteren opbevaret sikkert og godt ved skræntfoden forankret til terræn med stropper. Stormen tog imidlertid både forankring og bro, men har til gengæld efterladt en sandstrand.

- Flere har spurgt til redningsveje. Som udgangspunkt er ingen veje defineret som redningsveje, men der er selvfølgelig adgangsveje til kysten. Der har været tilfælde, senest ved Markvænget, hvor personer, som havde brug for ambulance på stranden, er afhentet af redningsbåden og sejlet til egnet opsamlingssted. Kysten er dynamisk, og der vil altid være steder, som det er vanskeligt at nå fra landsiden.

- Ved Markvænget er adgangen til stranden væk efter et stort skred. Hidtil har gæster til stranden benyttet en trappe ned over skrænten og skræntfodssikringen. Gribskov Kommune er i gang med at reparere skræntfodssikringen. Tilkørslen af sten sker lige nu via hullet i promenaden ved Rågelejevej. Kommunen er desuden ved, sammen med at grundejerne i området, at undersøge mulighederne for at lave en alternativ nedgang til stranden for eksempel via Dyssevænget.

- Rågelejevej repareres i flere etaper. Første etape bliver at reparere muren som genopføres, men ikke højere end overkanten af vejen. I stedet opføres der et gelænder. Dernæst opbygges vejen på ny med asfalt. Disse arbejder forventes gennemført og afsluttet inden skolernes sommerferie. Efter ferien fortsætter arbejdet med reparation af vejafvandingen og færdiggørelse af selve vejen med slidlag og fortovsbelægning. Reparationen af vejafvandingen vil formentlig medføre, at der skal graves i vejen inden slidlaget lægges. Det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt, men har været et nødvendigt valg af hensyn til behovet for, at vejen er opbygget med asfalt inden ferien, hedder det i Chr. Sabber Jensens pressemeddelelse.

Det skriver sn.dk

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

brosten

Beboere i oprør: Kommune fjerner gamle brosten og erstatter dem med asfalt

nabohjælp

Historisk lavt antal indbrud og tyverier: Sådan ser det ud i din kommune

20180802-143300-2-1920x1333we

Genåbning giver affald: "Vi har brug for jeres hjælp"

Artikelfoto01

playIdrætsklub starter 'rollator-træning' og skaber livsglæde: "Det kan redde en hel dag"

Region Hovedstaden

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere