Byzone i Stevns udvides

Det bliver nu muligt at bo hele året rundt i en større del af Stevns, da byzonen udvides.

Kommunalbestyrelsen har netop godkendt Stevns Kommunes høringssvar vedrørende Fingerplanen, som Stevns er en del af. 

Stevns Kommune ønsker at gøre sommerhusområdet i Strøby Egede til helårsbeboelse. 

quote Det er et stort ønske for beboerne i området at kunne bo i deres huse hele året

Mogens Haugaard Nielsen, borgmester i Stevns

- Det er et stort ønske for beboerne i området at kunne bo i deres huse hele året, og derfor har vi lagt stor vægt i høringssvaret på at kunne få hele det ønskede område med i planen, siger borgmester Mogens Haugaard Nielsen og forklarer, at de vil udvide området helt ned til det sydlige Lendrumvej. 

I høringssvaret har Stevns Kommune derudover skrevet, at de ikke ønsker at inddrage arealet mellem Stevnsvej og Tryggevælde Ådal til byzone, så her kan man altså ikke slå sig ned helårligt. 

Foruden størrelsen på byzonen har Stevns Kommune også fremsat et ønske om at kunne etablere et sommerhusområde ved Rødvig. 

Siden 1947 har Fingerplanen dannet den overordnede ramme for fysisk planlægning i hovedstadsområdet.

Fingerplanen omfatter København og går herfra mod Helsingør, Hillerød, Frederikssund, Roskilde og Køge.

Stevns Kommune er den sydligste kommune, som er med i Fingerplanen.