Svar fra jer: Derfor er der vinterferie i både uge 7 og 8

Da vi for nyligt undersøgte, hvorfor nogle kommuner lægger vinterferien i uge 7 og andre i uge 8, efterlyste vi flere forklaringer fra jer. Her kommer svarene.


For nylig undersøgte vi, hvordan det kan være, at nogle kommuner her i hovedstadsområdet holder vinterferie i uge 7, mens andre gør det i uge 8. 

Anledningen var den frustration, der opstår i familier med bopæl, arbejde, mulige ekspartnere og børn i forskellige kommuner.

Konklusionen var, at valget af ferieuge i høj grad bunder i tradition. Ingen af de kommuner, vi kontaktede, kunne redegøre for deres konkrete valg. Derfor spurgte vi jer, om I måske kender den dybere årsag til vinterferie-uge, der hvor I bor?

Afstemning i Rødovre

Henrik Hansen fra Glostrup var hurtig på tasterne med den nyeste udvikling i Rødovre, hvor tilbagemeldingerne fra forældre, medarbejdere og skolebestyrelser strittede i alle retninger:

- Rødovre Kommune afholdte i 2021 en afstemning blandt medarbejdere og forældre om, hvorvidt ferien skulle placeres i uge 7 eller 8.  Efter en meget lige afstemning, valgte man at beholde den i uge 8, fortæller han.

Sjællandske Medier fulgte udviklingen og skrev:

- Blandt forældrene var der 51 procent for uge 8 og 49 procent for uge 7. Blandt medarbejderne stemte 61 procent for uge 7 og 39 procent for uge 8. 

Ferieplanlægningen var endvidere i høring blandt skolebestyrelserne, der også gav vidt forskellige tilbagemeldinger, skrev sn.dk.

Når vi pakker kufferten og rejser på vinterferie, går de fleste rejser til De Kanariske Øer.
Når vi pakker kufferten og rejser på vinterferie, går de fleste rejser til De Kanariske Øer.
Foto: Simon Skipper/Ritzau Scanpix

- Børne- og skoleudvalget i Rødovre Kommune vedtog på denne baggrund af beholde vinterferien i uge 8, idet de tillagde afstemningen blandt forældrene størst vægt, skrev sn.dk

Brøndby skifter hvert år

Flere af jer skrev om den særlige ordning, som Brøndby kommune har valgt. Her følger vinterferien årstallet. I lige år, som her i 2022, ligger ferien i den lige uge 8. Næste år, hvor året er ulige, ligger vinterferien i den ulige uge 7.

Marlene fra Brøndby har en forklaring på det:

- Det blev indført for mange år siden, fordi nogle forældre og personale havde børn i andre kommuner - hvor vinterferien lå fast i uge 7 - så man i hvert fald hvert andet år kunne have ferie med sine børn, fortæller hun. 

Kit fra Brøndby supplerer:

- Kommunen har valgt det for at tilgodese skilsmisse-forældre, så det ikke er den samme hvert år, der har vinterferie med sit barn, fortæller hun.

Henrik Hansen fra Glostrup skriver om ordningen i Brøndby Kommune:

- Så vidt jeg kan se, har den eksisteret i mindst 10 år. Man kan se i referaterne fra møderne i kommunens børneudvalg, at skolerne er tilfredse med ordningen, fortæller han.

Københavns Lysfestival sætter kulør vinterferien i både uge 7 og 8.
Københavns Lysfestival sætter kulør vinterferien i både uge 7 og 8.
Foto: Christoffer Askman

De gamle amter

Jesper fra Solrød skriver til os:

- Når kommunerne i Region Sjælland holder vinterferie i uge 8, skyldes det, at de lå i det gamle Roskilde Amt.

Jeg vil tro, at man kan finde tilsvarende for kommunerne i Region Hovedstaden ved at kigge på de gamle amter, skriver han

Jens Christensen fra Hellerup er inde på noget af det samme:

- Vinterferieugerne går tilbage til amterne. Roskilde Amt i uge 8. Vestsjællands Amt i uge 7. Københavns Amt i uge 7. Kommunerne hænger blot fast i historien, skriver han.

Det er langt hen ad vejen korrekt, men da vi undersøgte sagen første gang, var der uforklarlige undtagelser fra reglen - og vi kunne stadig ikke finde en årsag til, at de gamle amter valgte hver deres vinterferieuge. 

Her ligger vinterferien i uge 8

Svært at lukke helt

Gitte fra Kirke Hyllinge peger på, at vinterferien kan være spredt over flere uger, fordi alle i et team ikke kan få ferie på samme tid. Det kender hun fra sin egen arbejdsplads:

- For mig som sundhedsprofessionel har det altid været en fordel, at skolernes vinterferie lå i både uge 7, 8 og nogle steder også uge 9. 

Er man ansat på en arbejdsplads, som ikke lukker ned, giver vinterferie spredt over flere uger en mulighed for, at langt flere på jobbet har mulighed for at holde ferie med deres skolesøgende børn, skriver hun. 

Dette er et af vores Hurtige Svar

Susanne fra Ishøj har tænkt samme tanke:

- Kan det være, at den danske vinterferie i enten uge 7 eller 8 handler om, at folk, der for eksempel arbejder i en produktionsvirksomhed, ikke kan holde ferie i den samme uge, for så lukker produktionen? 

Jeg mener, det er lidt det samme, der gør sig gældende i Tyskland, hvor “industri-ferien” er fordelt over forskellige uger af samme årsag, skriver hun.

Vinterferie og fastelavn kører parløb på Bornholm
Vinterferie og fastelavn kører parløb på Bornholm
Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix og Nordsjællands Politi

Fastelavns-finten

Bornholmerne har fundet deres helt egen løsning på, hvornår vinterferien skal ligge. Øen har kun én kommune, så alle holder ferie samtid. 

Jørn fra Rønne skriver, at vinterferien på Bornholm altid har ligget i ugen efter fastelavnssøndag.

Hvornår er det fastelavn?

Lene fra Hasle kender de overvejelser, man har gjort sig på Bornholm:

- Jeg  har arbejdet i skolevæsenet i mange år. På Bornholm har det altid været vinterferie i den uge, som fastelavnsmandag ligger i. Dog med undtagelse af nogle forsøgs-år for få år siden. Forsøget gik ud på at lægge ferien fast i uge 7, men det faldt ikke i god jord hos mange. 

Da ferien nu er tilbage i fastelavnsugen, er der  fastelavnsfest i skolevæsenet, inden man går på ferie. Det gør intet, at ugen ligger senere i nogle år, skriver hun. 

Tak for jeres gode bidrag!
Hvad undrer du dig over?

Seneste Spørg Os artikler