I Frederiksværk anløber 170 russiske skibe årligt: Derfor kan de fortsætte i krigstid

Hvert år sejler 250 russiske skibe til Danmark, 170 af dem anløber Frederiksværk og det kan de forsætte med på trods af krigen mellem Rusland og Ukraine.


For næsten en uge siden besluttede Danmark sammen med resten af Europa at lukke luftrummet for russisk flytrafik.

Ifølge udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skulle sanktionen trække ”en streg i sandet over for Ruslands aggression i Ukraine”, lød det på et kort pressemøde i søndags.

Siden da har luftrummet over Danmark altså været fri for russisk aktivitet, men i vandet er sagen en anden.

Her sejler stribevis af russiske fartøjer gennem dansk farvand – og indtil nu foregår det både uhindret og uden problemer.

De russiske skibe kan endda anløbe de danske havne, og det har medført en del undren.

I Danmark vil lodserne, der er det mandskab, som hjælper skibe sikkert i havn eller gennem et krævende farvand, gerne undgå at betjene russiske skibe, ligesom flere havne også har udtrykt, at de vil undgå at servicere russerne.

- Vi har ikke lyst til at servicere hverken de russiske besætningsmedlemmer eller det her fragtskib eller russiske skibe i det hele taget. Men vi har ikke tænkt os at boykotte det, da vi følger de regler, der er om den slags. Men vi er meget utilfredse med ikke at høre noget som helst fra højeste myndighed, har Anders Vangsbjerg Sørensen, der er havnedirektør i Kolding Havn, sagt for få dage siden til TV Syd, da et russisk skib anløb havnen.

Vi har undersøgt sagen på en undren fra jer

  • Tak for spørgsmålet i Spøg Os
  • Se, hvad vi ellers har svaret på
  • Stem på ugens udvalgte spørgsmål
  • Skriv dit eget spørgsmål, der kan undersøges journalistisk
  • Kom ind på Spørg Os siden her

Flest russiske skibe i Frederiksværk

Ifølge brancheorganisationen Danske Havne bliver danske havne anløbet 250 gange årligt af russiske skibe.

170 af de anløbe sker i Frederiksværk, hvor stålvalseværket NLMK DanSteel, der er ejet af Ruslands fjerderigeste mand Vladimir Lisin, modtager og afsender gods til og fra Rusland.

Her er frustrationen blandt de lokale, hvor nogle mener, at stålvalseværket bør lukke med det samme.

- Det er en suveræn arbejdsplads, men den er russiskejet, og det kan undre mig, at man kan blive ved med at holde liv i den. Den bør lukke ligesom alt muligt andet, for pengene ryger herfra og så hjem til fædrelandet, sagde den tidligere medarbejder Brian Vindfeldt Bardram onsdag til TV 2 Lorry.

Gamle internationale aftaler og Danmarks beskedne størrelse

Men hvorfor må russiske skibe lægge til kaj i Danmark, mens vi har lukket vores luftrum og forhindret, at russiske fly kan lande i Danmark?

Svaret er ikke så simpelt:

For det første har Danmark har i internationale aftaler forpligtet sig til at lade andre landes skibe få fri og uskadelig passage gennem vores farvand og til at assistere med lodser.

Én af de aftaler er den såkaldte Københavnertraktat – et dokument fra 1857, hvori tolden gennem de danske farvande blev afskaffet og Danmark samtidig forpligtede sig til at lade udenlandske skibe anløbe havn, hvis de skulle få brug for det.

For det andet ønsker Danmark ikke at stå alene om en mulig lukning af de danske havne for russiske skibe.

Arbejder aktivt for at stoppe anløb af russiske skibe

TV 2 Lorry har været i kontakt med både transportministeriet og udenrigsministeriet om sagen. 

I begge ministerier bekræftes det, at man i øjeblikket ser på, om og hvordan man kan sanktionere russiske skibe i dansk farvand ved eksempelvis at nægte skibene anløb.

Udenrigsminister Jeppe Kofod har tidligere udtalt, at regeringen er ”åbne for at se på nye tiltag i samspil med vores europæiske partnere”, og den del står fortsat til troende.

Jeppe Kofod har på et møde blandt EU's udenrigsministre taget problemstillingen op og arbejder aktivt for, at EU's havne lukkes for russiske skibe.

Det vides ikke, hvornår en eventuel aftale om en lukning af de europæiske havne kan realiseres.

I fald det bliver et fælles ønske blandt de europæiske udenrigsministre, skal transportministeriet i Danmark herefter se på, hvordan en lukning for anløb af russiske skibe i Danmark kan implementeres.


Find mere om
_

_

Seneste Spørg Os artikler