Rudersdal vil løse spildevandsproblem med kloakker til fire mia. kroner

1. april vedtog en enig kommunalbestyrelse at anlægge nye kloakker til fire milliarder kroner for at undgå udledning af spildevand.

Det er umiddelbart ikke til at se på overfladen, men i Vejlesø i Holte er miljøtilstanden stærkt forringet. 

- Det er én af de søer, vi har i området, hvor der er problemer. Der ligger meget bundslam og sediment på bunden af den. Den er ikke i nogen god, økologisk tilstand, siger Court Møller (RV), der er formand for miljø- og teknikudvalget i Rudersdal Kommune.

Nitrat og fosfor forurener denne sø og andre i kommunen, fordi der ofte bliver udledt overløb af spildevand.

- Der er lige nøjagtig plads nok i vores kloakker til det, der bliver brugt en hverdagsmorgen - toiletbrug og spildevand fra opvasken. Hvis det så samtidig regner, kan vi være sikre på, at der kommer overløb til vores søer og åer. For kapaciteten er simpelthen ikke større, siger Court Møller.

Derfor besluttede en enig kommunalbestyrelse tidligere på foråret at anlægge det, der hedder separatkloakering.

Separatkloakering betyder, at regnvand og spildevand bliver ledt videre i hvert sit rør under jorden. Et rør vil lede spildevandet til et rensningsanlæg – et andet vil lede regnvandet ud i søer og åer.

- Vi har gennem mange år tænkt på, hvordan vi kunne løse det her, uden det blev en stor omkostning for vores kommune. Og det er heller ikke nogen smart løsning at blive ved med at blande kloakvand og regnvand sammen. Vi skal have skilt de to ting ad, siger Court Møller.

Court Møller har i mange år gerne villet gøre noget ved spildevandsudledningen.
Court Møller har i mange år gerne villet gøre noget ved spildevandsudledningen.
Foto: Sofie Myhre/TV 2 Lorry

319 millioner liter urenset spildevand

Rudersdal Kommune har 94 overløb, der hvert år udleder omkring 319 millioner liter urenset spildevand og regnvand i søer, åer og Øresund. Det tilfører både nitrat og fosfor, som forringer vandmiljøet.

Det koster Rudersdal Kommune fire milliarder kroner at anlægge separatkloakering, og hver husstand vil i gennemsnit skulle betale 60.000 kroner for at tilslutte boligens afløb til den nye kloak.

Det her skal jo i høring, og så skal hver husstand i gennemsnit betale 60.000 kroner. Tror du på, at det kan overleve høringen?

Det bliver selvfølgelig en spændende proces, hvor vi skal have borgerne med på den ene og den anden måde. Jeg skal ud og snakke med dem og fortælle dem, hvorfor det er vigtigt, at vi gør det. Det gør jeg med stor glæde, for, jeg synes, det her er en utrolig vigtig sag for vores miljø, svarer Court Møller.

Efter planen begynder projektet i Holte, Øverød og Dronninggård i år 2024, her er det nemlig allervæst lige nu. Borgerne har så fem år til at koble sig til kloakken på ny.