Søndagsmagasinet

Her er plads til både nyheder og længere historier og tid til at gå i dybden med fortællingerne.  Vi beskriver det der optager og skaber debat i lokalområdet. Holder du til i Lorryland omkring f.eks. Lejre, Helsinge, Hundested, Frederikssund eller Solrød og har kendskab til en historie, som du synes skal fortælles i Søndagsmagasinet, så send en mail til: sondagsmagasinet@tv2lorry.dk

150 års militærhistorie

Under forhandlingerne til det nyligt vedtagne forsvarsforlig var der planer om at flytte Hærens Officersskole til Svanemøllen Kaserne, men det blev droppet. Til stor glæde for kadetterne, for hvem det betyder meget at modtage undervisning i de samme historiske rammer, som kadetter før dem har fået siden midten af 1800-tallet.
10/2/2018