Kovending i Solrød: LA kupper borgmesterposten i 11. time

Solrøds helt store stemmesluger ved kommunalvalget, Emil Blücher (LA), snupper borgmesterposten fra S, der ellers havde flertal på valgnatten.

På valgnatten fik Venstre og Det Konservative Folkeparti tilbud fra Liberal Alliance om at gøre partiets spidskandidat Emil Blücher til borgmester, så kommunen kunne fortsætte med en borgerlig borgmester. 

Venstre ønskede på daværende tidspunkt ikke at pege på Blücher som borgmester, men partiet har ændret holdning.

Det skriver DAGBLADET.

At partiet nu er klar til at pege på Emil Blücher skyldes, at Blücher ved valget var den kandidat, der fik flest personlige stemmer. Han fik 1581 personlige stemmer. Solrøds nuværende borgmester Niels Hörup (V) fik 1148.

Emil Blücher (LA) bliver dermed ny borgmester i Solrød Kommune. 

Det er konklusionen efter at Venstre, Konservative og Havdruplisten nu har valgt at pege på det 28-årige byrådsmedlem som borgmester. Udpegningen kommer efter et turbulent konstitueringsforløb, hvor blandt andet de personlige stemmer ikke forelå på valgaftenen.

Umiddelbart stod borgmesterposten til at tilfalde Socialdemokratiet, men den aftale er nu annulleret, efter at det er blevet klart at Emil Blücher fik flest personlige stemmer af alle opstillede kandidater i Solrød Kommune. Herved bevarer kommunen en borgerlig ledelse.

Hele 1.581 personer - svarende til 12 procent af vælgerne - valgte at stemme personligt på Liberal Alliances Emil Blücher ved kommunalvalget den 16. november.

"Glad og stolt"

Blot fire ud af Solrød Byråds 19 mandater endte med tilfalde de røde partier. Herved har vælgerne sendt et tydeligt signal, om at de ønsker en blå kommune med Emil Blücher i spidsen. Det ansvar er han nu klar til at påtage sig.

- Jeg er meget glad og meget stolt. Jeg vil gå ydmygt til opgaven og sikre en ny politisk retning for Solrød med inddragelse af alle de partier, som ønsker det. Jeg kommer til at være borgmester for alle Solrøds borgere, og jeg glæder mig utrolig meget til at komme i gang, siger Emil Blücher til DAGBLADET.

- Jeg kan godt forstå hvis Socialdemokratiet er skuffet. Konstitueringen har ikke været køn – kommunale konstitueringer er sjældent kønne. Det har denne heller ikke været. Men nu er det tid til at kigge fremad og skabe resultater på vegne af alle de vælgere, som har givet mig et klart mandat.

Emil Blücher får følgeskab af Regine Hovmøller og Henrik Boye i Liberal Alliances byrådsgruppe.

I tillæg til konstitueringsaftalen er der indgået en politisk aftale, som skal sikre, at der sættes en ny politisk retning for Solrød Kommune. Aftalen tager afsæt i at kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. 

Medlemmerne af Solrød Byråd skal som borgernes repræsentanter tættere på de enkelte fagområder for at styrke dialogen med borgerrepræsentanter, organisationer, foreninger, medarbejdere, erhvervsliv og borgere.

Aftaletekst