Søndagsmagasinet

Her er plads til både nyheder og længere historier og tid til at gå i dybden med fortællingerne.  Vi beskriver det der optager og skaber debat i lokalområdet. Holder du til i Lorryland omkring f.eks. Lejre, Helsinge, Hundested, Frederikssund eller Solrød og har kendskab til en historie, som du synes skal fortælles i Søndagsmagasinet, så send en mail til: sondagsmagasinet@tv2lorry.dk

Køge Bugt ... Liv eller losseplads?

Livet i Køge Bugt lider under sandsugning og har også måttet stå model til dumpning af slam og mange andre menneskelige påfund. For en passioneret lystfisker som Allan Scheller gør det ondt at se, hvordan vi behandler havbunden. Men han gør sit for at få lidt af det tabte liv tilbage i Køge Bugt.
30/9/2022