Sikker afbrænding af Sankt Hans bål

Forsigtighed og sund fornuft er nøgleord både før, under og efter afbrændingen af sankthansbål.

Du kan her få råd og vejledning fra Beredskabsstyrelsen til at placere, bygge, afbrænde og slukke bålet, så alle er sikret en brandsikker Sankt Hans.

De fleste af os forbinder sankthansaften med sange og hyggelige timer omkring bålet, men for at sikre, at det kun er heksen og sankthansbålet, der bliver brændt af, skal afbrændingen ske kontrolleret og under passende opsyn, indtil ild og gløder er slukket.

Anbefalede afstande

Beredskabsstyrelsen anbefaler, at bål placeres med passende afstand til bygninger og omgivelser. De anbefalede afstande for sankthansbål er:

 

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag.
  • 60 meter fra letantændelige markafgrøder.
  • 200 meter fra stråtækte huse, nåletræsbevoksninger m.v. og oplag af brandfarlige stoffer og andet letantændeligt materiale.

 

Forsigtighed og sund fornuft

Udover at placere bålet med omtanke anbefales det, at du tager en række forholdsregler for at reducere risikoen for ulykker:

 

  • Lad være med at tænde bålet med optændingsvæske eller brandfarlige væsker som benzin eller sprit - det kan meget let gå galt.
  • Hold øje med bålet og forlad det først, når ild og gløder er helt slukket - hæld gerne vand på.
  • Vær særligt opmærksom på børn og dyr i nærheden af bålet.
  • Hvis det er meget tørt eller blæser kraftigt, så lad være med at tænde bålet og skån heksen denne gang.

Er der tale om hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller højere vindhastigheder, er det forbudt at tænde bål, med mindre kommunen har givet tilladelse. I perioder med tørke kan de enkelte kommuner desuden indføre afbrændingsforbud. Tjek derfor altid din kommune for at se, hvad der gælder, dér hvor du bor.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

Affaldssortering

playCorona giver ekstra affald i Storkøbenhavn: - Der er opstået en pulterkammereffekt i hjemmene

Bagsværd rostadion

Dødsstød til prestigeprojekt? Kommuner trækker stikket til nyt rostadion

Lynetteholmen ny tegning af Lynetteholm, som man forestiller sig, at den øen vil se ud under anlægsfasen.

playEkspert: Lynetteholm stormflodssikrer ikke København

20190208-171140-2-1920x1281we

playKøbenhavnsk V-borgmester kalder regeringens sommerpakke et plaster for hovedstaden

Region Hovedstaden

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere