Hvilke regler gælder for bål i haven?

Har du planer om at anlægge en bålplads i haven, så læs med her. Der en nemlig begrænsninger for, hvor du må tænde bål, og hvor stort bålet må være.

Undersøg først med din kommune, om det er tilladt at have bål i haven. De fleste kommuner tillader ikke bål i parcelhushaver. Er det tilladt i di, kommune, at have en bålplads i haven, er det en række regler, du bør sætte dig ind i, før du går i gang. Der en nemlig begrænsninger for, hvor du må tænde bål, og hvor stort bålet må være.

Ifølge Afbrændingsbekendtgørelsen må afbrænding ikke være til ”væsentlig ulempe for omgivelserne, herunder vej- og lufttrafikken”. Bor du i tæt bebyggelse, kan det derfor være en god idé at snakke med dine naboer, inden du tænder op. Det kan nemlig være til stor gene, når røgen driver over naboens grund.

Blandt andet af nabohensyn er det ikke tilladt at brænde haveaffald af i byzoner eller i sommerhusområder. Når du laver bål i haven skal du af samme grund sørge for at anvende tørt træ, da det ryger mindre end fugtigt træ og haveaffald.

Regler for mindre bål

Har du blot planer om at lave et lille bål med en diameter på højst 120 cm eller et bål i bålfad, gælder følgende regler:

 • Bålet skal placeres mindst 10 meter fra bygninger. Hvis der er stråtækte huse, skal bålet placeres mindst 15 meter fra det stråtækte tag.
 • Bålet skal placeres mindst 15 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og letantændelig vegetation som fx marker.
 • Bålet skal placeres mindst 15 meter fra letantændelige, brandfarlige eller brandnærende stoffer.
 • Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5-10,7 m/s skal afstandene fordobles i den retning, vinden blæser (dvs. ved vestenvind skal afstandene fordobles mod øst, da det er den retning gnister fra bålet vil flyve).
 • Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det slukkes.
 • Er bålet i dit bådfad mindre end 80 cm i diameter må du gerne placere det tættere på bygninger end de 10 meter, forudsat at bygningen ikke har stråtag.

Regler for store bål

Har du planer om et stort sankthansbål eller blot et bål med en diameter på mere end 120 cm, gælder der større sikkerhedsafstande end for de mindre typer bål:

 • Bålet skal placeres mindst 30 meter fra bygninger. Hvis det er stråtækte huse, skal afstanden være mindst 200 meter.
 • Bålet skal placeres mindst 200 meter fra nåletræsbevoksning, lyngklædte arealer og letantændelig vegetation.
 • Bålet skal placeres mindst 60 meter fra marker.
 • Bålet skal placeres mindst 200 meter fra letantændelige, brandfarlige eller brandnærende stoffer.
 • Ved vindhastigheder på jævn til frisk vind, dvs. vindhastigheder mellem 5,5-10,7 m/s skal afstandene fordobles i vindens retning.
 • Ved vindhastigheder på over 10,7 m/s er det ikke tilladt at lave bål. Har du tændt et bål, skal det slukkes.

Artiklen blev oprindelig publiceret på Bolius.dk