Efter affredning: Borgere får indflydelse på Vikingeskibsmuseets nye hal

Dialog med en række fonde startes op, for at skaffe midler til en ny museums-hal. Borgerne i Roskilde får denne gang indflydelse på arkitekturen.

En stille efterårsregn falder på den grå betonbygning, der nu har fået sin endelige dødsdom. Efter at kulturminister Mette Bock d. 30. august traf beslutningen om at affrede Vikingeskibsmuseets hal, kan arbejdet med planer for nedrivning og ikke mindst en ny hal, nu for alvor komme i gang.

- Første skridt efter affredningen er faktisk at vi nu kan sætte nogle skodder op på bygningen, der gerne skulle gøre den vandtæt inden stormsæsonen går i gang, siger Joy Mogensen, borgmester i Roskilde og formand for Vikingeskibsmuseets bestyrelse.

- Det måtte vi ikke før affredningen, forklarer hun og fortsætter:

- Og så har vi i går aftes besluttet at sætte gang i processen med at søge den pulje, som regeringen allerede har afsat til at undersøge, hvordan forløbet skal være herfra, siger Joy Mogensen.

Borgere får indflydelse på den nye hal

Der skal også skaffes penge til den nye hal, og derfor går bestyrelsen i gang med at søge fonde, for at undersøge, hvor mange penge de kan samle til projektet.

- Og så indkalder vi til borgermøde, hvor vi gerne vil have ideer og inputs fra borgerne i Roskilde til hvordan den nye hal skal være, siger Joy Mogensen.

Lettelse efter langstrakt forløb

- Jeg er helt enormt lettet over at ministeren har truffet en beslutning, som giver en afklaring. Nu kan vi komme videre med arbejdet med at sikre vikingeskibene fremadrettet. Det har vi gjort i fem år, så det er så rart at få afklaring, sagde museumsdirektøren på Vikingeskibsmuseet, Tinna Damgård-Sørensen, d. 30. august, da hun hørte nyheden om, at kulturminister Mette Bock (LA) har omstødt sine egne embedsmænds beslutning om, at Vikingeskibsmuseet ikke kunne fredes.

Ministeriet afviste sagen i oktober 2017 efter en langstrakt klagesag om en affredning af bygningerne.

TV 2 Lorry har tidligere fortalt, hvordan en bygningsundersøgelse fra januar foretaget af Rambøll konkluderer, at der løber vand ind i Vikingeskibshallen – selv når vandstanden er lav. 

Senest var det tæt på at gå helt galt under stormen Ingolf i efteråret 2017, hvor museet dog lykkedes med at forsvare bygningen ved en indvendig stormflodssikring. 

Problemet er, at saltvand fra fjorden siver op i bygningen og ødelægger armeringen i betonen, som herefter bliver porøst og endnu mere udsat.

En blanding af lettelse og ærefrygt 

Tidligere har Roskilde Kommune og Vikingeskibsmuseet forsøgt at rejse 75 millioner kroner til en omfattende renovering, der skulle redde bygningerne. Den plan er nu droppet på baggrund af Rambølls rapport.

I stedet skal den nye plan for at få revet hallen ned og få skabt en ny, i gang hurtigst muligt.

- Det er en blanding af en lettelse over endelig at kunne sikre den nuværende hal og så ærefrygt over den store opgave der nu ligger hos os, siger Joy Mogensen.

Bestyrelsen er klar over at Vikingeskibshallen er en stor del af Roskilde havn og by. Det nye byggeri skal både sikre de uvurderlige vikingeskibe og være en bygning der fungerer godt på den fremtrædende plads midt i havnen.