Tørken er langt fra overstået: Vandstand i søer fortsat uhørt lav

Trods de seneste dages regn er vandstanden i søer og vandløb er fortsat meget lav som følge af den varme og tørre sommer.

Selvom det har regnet en hel del på det seneste, så tørster vandløb og søer efter vand.

Sommerens tørre og varme vejr trækker nemlig dybe spor ind i et vådt efterår.

Vandstanden er nemlig fortsat langt under normalen for denne årstid. Det får nu Rudersdal Kommune til at slå alarm.

I Sjælsø, der deler deler Rudersdal, Hørsholm og Allerød, skal vandstanden helst ligge et sted mellem 18,30 og 18,40 meter.

For at opnå denne vandstand bruges en sluse ved udløbet til Usserød Å til at regulere. Kommer vandstanden under 18,15 meter, lukkes der for slusens udløb.

Dette skete allerede begyndelsen af juli. Og slusen har faktisk været lukket lige siden. Trods lukket sluse fortsatte vandstanden med at falde frem til midten af august. Her blev niveauet i Sjælsø stabilseret. 

Men selvom slusen til Usserød Å har været lukket under oktober måneds regnvejr, så er vandstanden i Sjælsø fortsat langt under det normale niveau.

Den øverste brune linje viser vandstanden i Sjælsø i 2018, mens den nederste blå viser udløbet fra søen til Usserød Å i liter pr. sekund.
Den øverste brune linje viser vandstanden i Sjælsø i 2018, mens den nederste blå viser udløbet fra søen til Usserød Å i liter pr. sekund.
Foto: Rudersdal Kommune

Giver problemer for ørreder

Sjælsø er langt fra den eneste sø med tilstødende vandløb, hvor vandstanden er meget lav.

I Arresø er vandstanden 35 centimeter under normalen for denne årstid. Siden maj måned har man ikke lukket vand ud af den store sø, og da vandstanden var lavest, var den 40 centimeter under normalen.

Gurre Sø er så tør, at Naturstyrelsen brugte anledningen til at skifte en bro og anlægge en sti.

Mere kritisk er det dog i Esrum Sø, hvor vandstanden er så lav, at Naturstyrelsen faktisk ikke har overblik over, hvor langt under normalen, vandstanden ligger. Ved søens målestation når vandet end ikke op til den laveste måleenhed.

- Fra Esrum Sø til Esrum Å løber der så lidt vand, at ørreder har svært ved at gyde. Der er meget lidt vand i åen, så det strømmende vand, der gerne skulle være af ved gydebankene, findes ikke for tiden, forklarer skovfoged Ole Andersen fra Naturstyrelsen.

Kort nyt: Vandstanden i Nordsjællands søer er langt under normalen.

Han understreger dog, at ørrederne nok skal klare sig, og at det er for tidligt at drage konklusioner omkring den lave vandstands konsekvenser.

- Det er den laveste vandstand, jeg har set i de år, jeg har været her. Vi er på et niveau, hvor vi over de seneste 30 år kun har set det to-tre gange før, siger Ole Andersen.

I Fredensborg Kommune nåede dele af Donse Å at udtørre helt i løbet af sommeren, mens Mølleåen er svundet så meget ind, at ildelugtende slam blev blotlagt og førte til færre kanosejladser.

Vandstanden i Esrum Sø er så lav, at Naturstyrelsen ikke kan måle den. Den når nemlig ikke op til målestationens laveste enheder.
Vandstanden i Esrum Sø er så lav, at Naturstyrelsen ikke kan måle den. Den når nemlig ikke op til målestationens laveste enheder.
Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix