Kommune slår alarm over stigende smitte blandt unge

Bliv testet, bliv vaccineret og overhold de gode råd for god coronaadfærd. Sådan lyder den indtrængende opfordring fra nordsjællandske Rudersdal, hvor smitten er steget markant.

Stigende smittetal vækker bekymring i den nordsjællandske kommune Rudersdal. Og tallene viser, at det er de unge, der fører an i i smittestatistikken.

Det er smitteudviklingen, den seneste uges tid, der har skabt grobund for bekymring. Smitten er ifølge en pressemeddelelse fra Rudersdal Kommune stille og roligt begyndt at stige, og kommunen har nu nået et alt for højt niveau. 

Niveauet er så højt, at i den den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut er den testkorrigerede incidens beregnet 183. Det er kun Frederiksberg, Aarhus og København, som har højere incidens. Og tallet er fordoblet i løbet af den uge, der har skabt bekymring.

Bliv testet eller vaccineret nu

Grænsen for automatisk nedlukning liger på 300, så Rudersdal har stadig et godt stykke vej, inden det går så galt. 

Og borgmester Jens Ive (V) kommuer nu med en indtrængende opfordring for at undgå, at det er der, kommunen ender.

- Bliv testet. Hvis du ikke allerede er vaccineret, så sørg for at blive det hurtigst muligt. Og frem for alt: Husk den gode coronaadfærd, og overhold selvisolationen, hvis du er smittet eller nær kontakt til en smittet, siger han.

De unge fører an

Smitten er jævnt fordelt geografisk i Rudersdal Kommune. Men til gengæld er der intet, der er jævnt, når man ser på, hvem det er, der bliver smittet. 

Det er nemlig de unge 15-19-årige, som har en klar overrepræsentation i statistikken. De udgør 57 procent af alle smittede i Rudersdal.

Borgmester Jens Ive opfordrer derfor de unge til også at lade sig teste, men beder samtidig de unges forældre om at hjælpe både med test og sikker coronaadfærd. 

- Det er sommer. Det er varmt, og alle, der har været ung, ved, at man som ung vil feste, være sammen med andre og nyde sommeren. Det skal der selvfølgelig være plads til, men det betyder ikke, at vi skal glemme det, vi har lært gennem de seneste 16-17 måneder, understreger han.

Den automatiske nedlukningsmodel betyder, at en kommune er forpligtet til at lukke et sogn, hvis blandt andet incidensen er over 600. Det var tilfældet for Høsterkøb Sogn i maj. Modellen betyder også, at kommunen er forpligtet til at lukke ned, hvis den testkorrigerede incidens er over 300, hvilket Hørsholm Kommune oplevede tidligere på året.

En nedlukning var i minimum syv dage,