Kommune afsætter millioner til at løse byggesagspukkel - der er bare ét problem

Rudersdal Kommune bruger to til tre måneder på at sagsbehandle ansøgninger om enfamiliehuse, og politikerne har derfor nu afsat ekstra penge til flere byggesagsbehandlere. Problemet er bare, de ligefrem ikke hænger på træerne.

Der bygges så meget i Rudersdal i Nordsjælland, at kommunen slet ikke kan følge med.

Stakken af byggeansøgninger fra borgere og bygherre har nu vokset sig stor hos Rudersdal Kommune, at Økonomiudvalget tidligere på ugen valgte at afsætte yderligere fire millioner kroner over de næste år til at lette presset og øge dermed også sagsbehandlingstiden.

- Vi modtager for tiden rigtig mange byggeansøgninger og forespørgsler vedrørende byggemuligheder på deres ejendom. Corona har lukket ned for mange aktiviteter, men ikke for byggeriet, der stadig kører på højtryk, siger Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), i en pressemeddelelse udsendt af kommunen.

- Det sætter vores byggesagsområde under stort pres, og det vælger vi nu at handle på. Vi sætter fire millioner ekstra af, så vi kan ansætte flere byggesagsbehandlere og så hurtigt som det kan lade sig gøre få bugt med byggesagspuklen, fortsætter han.

En del af problemet med de mange byggesager i Rudersdal er, ud over mange flere ansøgninger, mangel på erfarne medarbejdere på området.

- Problemet er imidlertid det samme i mange andre kommuner, og da der generelt er stor efterspørgsel på disse kompetencer, må borgerne forvente, at der skal ske en vis oplæring af for eksempel nyuddannede medarbejdere, før der kan ses en fuld virkning, skriver kommunen.

Halter langt efter 

TV 2 Lorry fortalte tilbage i marts måned om den lange sagsbehandlingstid i Rudersdal Kommune. Når en familie familie i Rudersdal sidste år ville bygge et hus, tog det i gennemsnitligt kommunen 74 dage at behandle byggesagen.

Til sammenligning tog det på landsplan i gennemsnit 45 dage.

- Vi følger udviklingen nøje i byplanudvalget og mit bedste råd lige nu er at væbne sig med tålmodighed og lade være med at lægge optimistiske planer med entreprenørerne, siger formanden for Byplanudvalget, Lokallistens Anne Christiansen, i kommunens pressemeddelelse.

Formanden for Byplanudvalget, Anne Christiansen, beklager den lange ventetid.
Formanden for Byplanudvalget, Anne Christiansen, beklager den lange ventetid.
Foto: TV 2 Lorry

Anne Christiansen kan oplyse, at sagsbehandlingstiden på eksempelvis enfamiliehuse stadig ligger på niveau med sidste år.

- Hvis en sag ikke er lige til og for eksempel kræver dispensationer og nabohøringer mv. så kan der meget let gå op til et halvt års sagsbehandlingstid. Andre sager kan heldigvis ordnes hurtigere, men p.t. ligger vi på 2-3 måneders sagsbehandlingstid for eksempel enfamiliehuse, siger hun.

Vil overholde nationale servicemål

Byplanudvalget, som Anne Christiansen er formand for, har drøftet servicemål for sagsbehandlingstider for byggesager. 

Her er ambitionen, at sagsbehandlingstiden skal holdes inden for de nationale servicemål, men vel at mærke alene for de byggesager, der ikke kræver dispensation og dermed nabo- og partshøringer og eventuel udvalgsbehandling.

- Hermed ligger der en direkte opfordring til, at man i sit byggeprojekt bestræber sig på at overholde de krav, der gælder i henhold til både lokalplan/byplanvedtægt og bygningsreglement, skriver kommunen.

For enfamiliehuse er der eksempelvis sat et nationalt servicemål på 40 dage og for visse erhvervssager er der sat et mål på 50 dage.

- For at en byggesag kan blive løst hurtigt, og tiden bruges rigtigt, er det desuden helt afgørende, at bygherren hjælper sig selv til en hurtigere sagsbehandling ved at sikre, at alt materiale er til rådighed fra starten.

- Dermed undgås det, at sagsbehandleren skal bruge tid på at indhente det efterfølgende, lyder det i kommunens pressemeddelelse.

Nedenfor kan du se et indslag fra i marts måned om den lange sagsbehandlingstid i Rudersdal Kommune.

Det tager alt for lang tid for borgerne i Rudersdal Kommune at få behandlet deres byggesager.