RUC undersøger

RUC undersøger:
I RUC Undersøger går vi tæt på de problemstillinger, der er i vores samfund i dag. Vi interesserer os for samfundet og de tendenser, problemer og mennesker, vi omgiver os med.

RUC Undersøger er et program, der bliver produceret af journaliststuderende fra Roskilde Universitets kandidatuddannelse.

RUC undersøger - vi diagnosticerer os selv (4:9)

Flere og flere supplerer eller erstatter lægebesøget med selvtests købt på nettet eller sundhedsapps til mobilen. Her kan du hurtigt få svar på, om du har glutenallergi, eller om der er tegn på kræft i dine modermærker. Men med tendensen følger en masse unødig bekymring og risiko for fejldiagnosticering.
7/7/2017