Tilladelsen blev annulleret: Nu går staten ind i omstridt digeprojekt

Først fik de tilladelser og gik i gang, men siden måtte både dige- og slusebyggeriet Jyllinge Nordmark sættes i ro, efter VVM-tilladelsen blev ophævet. Nu er der nyt i sagen.

Arkivfoto fra Jyllinge Nordmark efter stormen Ingolf i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

De statslige myndigheder vil hjælpe i opklaringen om, hvorvidt et gigantisk kystsikringsprojekt i Jyllinge Nordmark, der ligger i Roskilde Kommune, kan fortsætte eller ej.

Det står klart, efter kommunen har holdt et møde med både Kystdirektoratet, Miljøministeriet og Miljøstyrelsen om sagen.

Desværre må vi også tage højde for, at diger og sluse ikke bliver klar i år, og lige nu er området ekstra sårbart over for oversvømmelser.

Karim Friis Arfaoui, fmd. Klima- og Miljøudvalget i Roskilde, soc.dem.

Projektet har været undervejs i årevis, men gravemaskinerne havde kun været i gang i nogle måneder, før en klage fra syv beboere i området først fik sat VVM-tilladelsen på hold, hvorefter den siden helt blev ophævet af Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I mere end en måned har byggepladsen stået tom, og hele VVM-processen skal begynde forfra - en proces, der i første omgang tog flere år at få i hus.

Men den udstrakte hånd fra staten kan fremskynde den proces, lyder håbet fra Roskilde Kommune. Hvert fald hvis det ene af de to scenarier, som blev omtalt på mødet, effektueres.

Den kræver dog, at Folketinget vedtager en ny anlægslov om VVM-tilladelse for kystbeskyttelse for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Og om det kan lade sig gøre, vil først vise sig, når folketingsvalget er afgjort og der er dannet en ny regering.

- Der er ingen tvivl om, at vedtagelsen af en anlægslov bedst sikrer genoptagelse af anlægsarbejdet, så vi hurtigst muligt kan være klar med diger og sluse, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui i en pressemeddelelse.

Årelang proces kan være undervejs

Et andet scenarie er, at kommunen udarbejder en ny VVM-redegørelse og giver en ny VVM-tilladelse. Det er en langsommelig proces, hvor både Miljø- og Fødevareministeren skal udtale sig, ligesom EU-kommissionen skal underettes.

Der er ingen tvivl om, at vedtagelsen af en anlægslov bedst sikrer genoptagelse af anlægsarbejdet, så vi hurtigst muligt kan være klar med diger og sluse

Karim Friis Arfaoui, fmd. Klima- og Miljøudvalget i Roskilde, soc.dem.

Til gengæld har Miljø- og Fødevareministeriet lovet at bistå kommunen i processen, så alle hensyn er tilstrækkeligt belyst.

"En ny tilladelse vil stadig skulle afveje menneskelige og økonomiske interesser over for naturen, og det var den afvejning, Miljø- og Fødevareklagenævnet ved deres sidste afgørelse ikke ville acceptere" skriver kommunen.

- Uanset, om vi vælger den ene eller den anden mulighed, skal der bruges en ny VVM-redegørelse hvor alle hensyn er grundigt vurderet, så det arbejde ønsker Klima- og Miljøudvalget sat i gang.

- Desværre må vi også tage højde for, at diger og sluse ikke bliver klar i år, og lige nu er området ekstra sårbart over for oversvømmelser. Derfor opmåler vi de nuværende forhold, og digelagets bestyrelse har kontakt med Østsjællands Beredskab for at opdatere beredskabsplanen for området, siger udvalgsformanden Karim Friis Arfaoui.

Fakta

Anlægsprojektet blev igangsat i oktober 2018. Da projektet blev indstillet den 11. marts i år, var vækst- og muldlag afrømmet på hele fjorddigets udstrækning, og der er udført stabilisering af undergrunden samt bygget spunsvægge for sluse og pumpestation. Projektet mangler færdiggørelse af diget og opsætning af sluse og pumpestation.

 

Der har været udgifter til nedlukning af byggepladsen på 0,9 mio. kr., og der vil være en årlig omkostning til opmagasinering af sluse og pumper på ca. 0,35 mio. kr.

 

Når anlægsarbejderne starter igen, skal der forventes udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til opstart af byggepladsen.

 

Samlet set er der en fordyrelse på ca. 1,75 mio. kr. hvis projektet bliver et år forsinket.

 

Kilde: Roskilde Kommune

Se mere

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik