Se Risøs største atomreaktor blive skilt ad

Den sidste og største atomreaktor på forsøgsanlægget Risø bliver i øjeblikket skilt ad. Se her i videoen, hvordan man gør det.

Vi har aldrig haft et atomkraftværk i Danmark, men forskningsanlægget Risø, der ligger lige nord for Roskilde, er det tætteste, vi er kommet på det.

I 1950’erne byggede man her tre atomreaktorer i forskellig størrelse. Dengang troede man på atomkraften som en mulig energiform i Danmark.

Reaktorerne var forsøgsreaktorer, og forskningen på Risø handlede om at udvikle dansk atomenergi. 

I dag er reaktorerne taget ud af drift. Den sidste – og største – reaktor lukkede i år 2000, fordi den lækkede radioaktivt tungt vand.

I videoen kan du se, hvordan de bærer sig ad med at skille atomreaktoren ad; ét radioaktivt stykke ad gangen.

TV 2 Lorry besøger det, der engang var atomforsøgsstationen Risø for at se, hvordan det foregår, når man skiller en atomreaktor ad.

Ukendt kæmperegning for affald

I videoen ser man de lagre, hvor Risøs radioaktive affald ligger midlertidigt opbevaret. Affaldet fordeler sig på tre forskellige lagre afhængigt af, hvor radioaktivt det er.

Risø råder over et lager med lavaktivt affald, der stråler lidt, mellemaktivt affald, der stråler væsentligt mere, og endelig et lager med 233 kilogram særligt affald - som er placeret et hemmeligt sted.

Det mangler stadig at blive besluttet, hvad der helt præcist skal ske med affaldet i fremtiden. Man ved, at det skal ende på et slutdepot til evig tid, men spørgsmålet er, hvor de skal være? 

Det er heller ikke til at vide, hvor dyrt det bliver. Det afhænger nemlig af, hvor meget affald der til sidst er, og hvordan depotet skal indrettes.

Man regner på nuværende tidspunkt med at affaldet vil fylde omkring 10.000 kubikmeter, når arbejdet med at rydde op efter reaktorerne er afsluttet.