Rester af pesticider fundet i Roskildes drikkevand

Der er fundet rester af pesticider i vand fra vandværk, som forsyner størstedelen af Roskilde. Vandet kan dog stadig drikkes lyder meldingen.

Rester af pesticidet med det mundrette navn 'desphenyl-chloridazon' er blevet fundet i drikkevand fra Hornsherred-værket, som forsyner Roskilde by og et mindre område i den nordlige del af Lejre Kommune, med drikkevand.

Det viser en laboratorie-undersøgelse, som forsyningsselskabet Fors A/S, der leverer drikkevand i Roskilde- og Lejre Kommune, har modtaget.

Fundet af pesticider er dog et væsentligt stykke under grænseværdien for, hvor meget der må være i vandet. Prøven fra Hornsherred-værket viser, at der er målt 0,017 mikrogram. Grænseværdien for, hvor meget der maksimalt må være i vandet er 0,1 mikrogram. Det betyder, at det stadigvæk er sikkert for borgerne i Roskilde at drikke vand fra vandhanen.

- Prøven viser heldigvis, at vi er mindst fem gange under grænseværdien, men det er ærgerligt, at det overhovedet findes i vores vand, siger Leif Ordrup Pedersen, der er vandchef i Fors A/S.

Indsætter yderligere ressourcer

Fors A/S har sendt prøver fra boringer, hvorfra der hentes vand til Hornsherred-værket, afsted til laboratoriet for at få lavet yderligere test. De test skal være med til at vise, hvilke boringer der forsager forureningen.

Og selvom det er sikkert at drikke vand der kommer fra Hornsherred-værket, så vil Fors A/S helst have helt rent vand. Derfor vil den forurenede boring blive lukket, når den er blevet lokaliseret.

- Vores mål er helt at undgå pesticider i det vand, vi pumper op. Derfor sætter vi nu yderligere ressourcer ind på at finde den eller de boringer, hvor pesticidet findes, siger Leif Ordrup Pedersen.