Regeringen fremrykker lovforslag for udskudt digebyggeri

Lov, der skulle gøre det hurtigere at få sat gang i digebyggeriet i Jyllinge, blev udskudt, da coronapandemien skyllede ind over Danmark. Men nu vil regeringen sætte skub i lovbehandlingen.

Beboerne i Jyllinge Nordmark har længe ventet på etableringen af et dige, som skal sikre dem imod alvorlige oversvømmelser.

Allerede tilbage i 2018 var Roskilde Kommune gået i gang med byggeriet af diget, men protester fra enkelte beboere satte hele projektet i stå.

Der blev dog atter sat skub i tingene, da et bredt flertal i Folketinget tilbage i december indgik en aftale om, at enkelte beboeres indsigelser ikke længere skulle have afgørende indflydelse på hverken digeprojektet eller tilsvarende projekter andre steder i landet.

Men da lovforslaget senere skulle førstebehandles i sidste halvdel af marts, indtraf  coronapandemien, og lovbehandlingen endte derfor med at måtte vige pladsen for Folketingets hastebehandling af de mange coronalove.

Til beboernes store ærgrelse blev færdiggørelsen af digebyggeriet dermed atter udskudt. 

Godt nyt fra S-ordfører

Men nu meddeler Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov, at regeringen vil have lovforslaget behandlet, inden Folketinget går på sommerferie.

”Det betyder, at vi forhåbentlig endelig kan komme videre i processen med at få bygget diget færdigt i Jyllinge Nordmark,” skriver Mette Gjerskov i en mail til TV 2 Lorry og uddyber til udsendelsen lørdag aften:

- Som lokalt medlem af Folketinget har jeg gjort alt, hvad jeg kunne, for at vi husker det her. Der er flere hundrede mennesker, som står og venter på, at diget kan komme i gang igen.

Digebyggeriet ventes at blive førstebehandlet fredag i den kommende uge. Et bredt flertal ventes at stemme for lovforlsaget.

- Det er kanon, at det kommer på allerede på fredag. Det er vi så glade for her i området. Folk, jeg har mødt, jubler og glæder sig over det her, siger Phillip Lange Møller, formand for Jyllinge Nordmark og Tangbjerg Digelag.

- Jeg har arbejdet på de interne linjer for at få lovforslaget med. Jeg ved jo, hvor hårdt det er for beboerne i Jyllinge Nordmark at gå og vente og vente på diget. Det ville næsten ikke være til at holde ud, hvis vi først kunne komme i gang med lovforslaget til efteråret, lydet det fra Mette Gjerskov.

- Nu er det lykkedes, og regeringen har ovenikøbet særskilt bedt om at få netop dette lovforslag færdigt inden udgangen af maj. Det giver en meget mindre forsinkelse af projektet, end nogen nogen havde turdet håbe, lyder det fra Mette Gjerskov.