Råstofplan fra Region H møder kritik: ”Vi ender som en hullet ost”

Region Hovedstaden vil grave efter mere grus tæt på Roskilde, men de bør kigge andre steder, mener borgmester Tomas Breddam.

Der er i bogstaveligste forstand kommet grus i maskineriet i forholdet mellem Region Hovedstaden og Roskilde Kommune.

Roskilde ligger i Region Sjælland, og borgmester Tomas Breddam beskylder nu naboregionen Region Hovedstaden for at drive rovdrift på naturressourcerne i området med udspillet til deres nye råstofplan.

Her ønsker Region Hovedstaden nemlig at udlægge yderligere næsten ti hektar graveområde til at indvinde grus på grænsen op imod Region Sjælland og landsbyen Vindinge i Roskilde Kommune.

- I forvejen bliver der gravet rigtig meget grus omkring Roskilde. Det ender jo med, at det kommer til at ligne en stor schweizerost med huller over det hele. Når der så bliver tilført endnu mere med de gener, det giver for naboerne – det er simpelthen ikke i orden, siger Roskilde-borgmester Thomas Breddam (S), der retter sin kritik af råstofplanen i et høringssvar til Region Hovedstaden.

Igennem ti år har beboerne i Vindinge allerede levet med generne fra grusindvinding i området. Både på Region Hovedstaden-siden og Region Sjælland-siden.

Så udsigterne til at det fortsætter med fornyet styrke, er bedrøvelig læsning, fortæller talsmand for Vindinge Lokalråd, Ole Bendix Christensen.

- Vi havde jo set frem til i Vindinge, at udgravningerne nærmest skulle være færdige nu. I stedet tror jeg, vi nu kigger ind i minimum ti eller 15 år mere. Så kommer der jo nye råstofplaner i 2024 og 2028, og der ved man jo ikke, hvad der sker, siger talsmanden, der beskriver generne således:

- På stille sommerdage er problemet relativt stort. Der er meget støv i omgivelserne. Og så er der støj fra knuseværket, gravemaskiner og transportere. Vi snakker om 300-500 lastbiler om dagen, der kører i området.

Region Hovedstaden trækker områder ud

Problemet for borgerne i Vindinge er i bund og grund, at de bor lige på grænsen mellem deres egen Region Sjælland og Region Hovedstaden.

For som råstofloven er i dag, skal hver enkelt region udpege områder, der kan dække deres eget behov for råstoffer 12 år frem.

Så når området omkring Vindinge har rigtig godt grus, bliver der gravet fra begge sider. Fra Region Hovedstaden er der forståelse for naboernes frustrationer.

- Det kan jeg udmærket forstå. Det er jo borgere i hele Danmark, der bor tæt på grusgrave, som synes, det her er træls, siger Kim Rockhill (S), fmd. for Miljø- og Klimaudvalget i Region Hovedstaden.

Udfordringen for Region Hovedstaden er bare, at den er tæt bebygget og har et enormt behov for grus til de mange byggeprojekter i hovedstadsområdet.

- Det er rigtig svært at finde råstoffer, og derfor spreder vi allerede indvindingen så meget ud, så nogle af de grusgrave vi laver er ganske små og måske knapt rentable at gå i gang med. Men vi mangler grus, og vi skal jo lave denne her 12 årsplan, som lovgivningen foreskriver, forklarer Kim Rockhill.

Det svar lader Roskilde-borgmester Tomas Breddam sig dog ikke spise af med. Han er især frustreret over, at regionen med sin råstoftplan vil udvide graveområdet ved Vindinge – samtidig med at man andre steder sløjfer udlagte graveområder.

- Der er 400 hektar, som allerede nu kunne graves, som de trækker ud og siger, de ikke vil grave alligevel. Det virker altså provokerende, når vi har alle de problemer, som vi har her i Roskilde med grusgravene.

- Jeg er af den overbevisning, at Region Hovedstaden ikke har kigget grundigt nok efter, om der er nogle geologiske forekomster af grus. For det er jo rart ikke at have de områder, for så har man ikke generne for naboerne, lyder skudsmålet fra Tomas Breddam.

Der er dog en god forklaring, siger Kim Rockhill. Områderne der er trukket ud af planen, er ifølge ham slet ikke brugbare.

- Det vi er i gang med, er at få lavet en oprydning helt tilbage fra Hovedstadsrådets tid, hvor vi havde arealer liggende, som vi aldrig har gravet i, fordi der simpelthen ikke er rentabilitet i at gøre det. Det er en del af en oprydning. Det har ikke noget at gøre med, at vi vil flytte aben over på nogle andres skuldre, siger han.

Ole Bendix Christensen og Tomas Breddam besigtiger en af grusgravene tæt på Vindinge.
Ole Bendix Christensen og Tomas Breddam besigtiger en af grusgravene tæt på Vindinge.
Foto: Niels Knuth / TV 2 Lorry

Enighed om behov for national koordinering

På et område kan borgmester og miljøudvalgsformand dog finde fælles fodslag. De håber begge på en bedre national koordinering af råstoffer regionerne imellem. Blandt andet for at sikre at indvindingen af grus fordeles bedre, så borgere på eksempelvis Vindinge-kanten ikke står for skud over så lang en årrække.

- For så kunne man undgå, der blev gravet først det ene og så det andet sted. På den måde må man leve med generne i alt for lang tid, siger Tomas Breddam, mens Kim Rockhill også ser yderligere perspektiver i en national råstofstrategi:

- For eksempel kunne man se på den eksport, der er fra de to regioner i Jylland, der sender grus til andre europæiske lande. De kunne måske i stedet sende deres grus til Region Hovedstaden, hvis der var en fornuftig økonomi i at gøre det. En strategi kunne også indeholde en kompensation til dem, der skal være naboer til støv og støj. På samme måde som man gør i forhold til solceller, vindmøller og store elkabler, lyder det.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin om forslaget. Men den socialdemokratiske miljøordfører, Mette Gjerskov, inviterede allerede i maj til konference om sagen. Den blev aflyst af corona, men arbejdet fortsætter, forsikrer hun.

- Lige så snart vi kan lave en ny konference, gør vi det. For vi har brug for at få samlet så mange informationer som muligt. I mellemtiden indhenter ministeriet alle de informationer, de kan, ude fra regionerne for at finde ud af, hvor problemerne ligger, og hvor vi skal lave eventuelle ændringer, siger hun.

I mellemtiden må Ole Bendix Christensen og de øvrige Vindinge-borgere krydse fingre for, at Region Hovedstaden lytter til deres indvendinger til den nye råstofplan, inden den skal vedtages endeligt i løbet af første kvartal næste år.

Giver det her aldrig anledning til at overveje, om du bor det rigtige sted?

- Vi er rigtig glade for at bo i Vindinge og i Roskilde Kommune, så vi vil meget gerne blive boende. Men det er da rigtigt, at hvis vi havde vidst, vi fik en grusgrav i baghaven, vil jeg ikke udelukke, vi havde prioriteret anderledes, siger talsmanden for Vindinge Lokalråd.

Selvom Region Hovedstaden efter loven skal udpege potentielle graveområder, der kan dække deres eget behov for råstoffer, så er det reelt kun 20 procent af regionens forbrug, man selv graver frem af undergrunden. Ti procent hentes fra vandsiden, mens 70 procent importeres fra grusgrave i andre regioner og i udlandet, oplyser Kim Rockhill.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Miljø

parcelhuserødovre

Kommune lokker borgere med 61.000 kroner i nyt, grønt projekt

def_thumb,50_percent

playUndersøiske stenrev kan blive fremtidens kystsikring på Nordkysten

Stenrev

playKæmpe stenrev skal skabe liv under havet ved Nordkysten

Farum Sø

Ny spildevandsplan skal sikre badevand og vandmiljø

Roskilde

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere