Ørne-elskere jubler: Flere havørne end de sidste 100 år

Dansk Ornitologisk Forening afholder Ørnens Dag søndag. Her var det muligt at opleve Danmarks største vingefang, da havnørnen fløj forbi kikkertens linse.

ARKIVFOTO Foto: Steffen Ortmann / Scanpix

Kikkerterne var stillet skarpt og stod klar i Jyllinge.

Her havde en gruppe lokale medlemmer fra Dansk Ornitologisk forening gjort klar til Ørnens Dag, hvor der var mulighed for at se de overvintrende og lokale havørne, der holder til omkring Jyllinge.

Fuglekenderne vil også kunne fortælle succeshistorien om havnørnen, som det faktisk er muligt at se over det meste af landet i vintermånederne.

Havørnen kaldes også den flyvende dør på grund af vingefanget, som kan blive op til 2,6 meter fra vingespids til vingespids.

fakta om havørnen

  • Havørnen er Nordeuropas største ørn
  • Den kan blive 30 år gammel
  • Ynglestedet ligger ofte ved lavvandede kyster, søer og fjorde
  • Havørnen lever af ådsler, fisk, vandfugle som blishøns og skarver og mindre pattedyr
  • Voksne havørne danner som regel par for livet
  • Reden kan blive over tre meter høj og veje op til 500 kilo
  • Havørnen har ynglet i Danmark siden istiden, undtagen i perioden 1900-1994

Dansk Ornitologisk Forenings ørne-entutiaster har i januar 2017 talt hele 395 havørne og 14 kongeørne det danske landskab.

Det er ny rekord for antallet af overvintrende havørne i Danmark. Ifølge foreningen er det særligt de lange kystlinjer og mange store søer, hvor der er rige muligheder for at finde føde, der gør lille Danmark særlig interessant for den store ørn.

Udryddet havørn har genfundet danske arealer

Havørnen har været udryddet som ynglefugl i Danmark i 100 år. Det er dog ikke en kendsgerning længere, hvor havørnen trives og bestanden vokser år for år.

I 2016 blev der registreret i alt 87 ynglende havørne-par, hvilket er en markant stigning i forhold til året før, hvor kun 72 ynglepar havde rede i Danmark.

Faktisk har havørnen siden genindvandringen fostret ikke mindre end 711 unger, hvilket må siges at være en succeshistorie.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik