Naturfredningsforening kritiserer Banedanmark for rydning i yngletid

Banedanmark rydder buske og krat langs skinnerne mellem Roskilde og Holbæk midt i ynglesæsonen. Uacceptabelt og et brud på værdisæt, mener Danmarks Naturfredningsforening.

Når snakken falder på natur og yngleområder, er det nok de færreste, der tænker på beplantningsbæltet langs togskinnerne i Danmark som det første.

Ikke desto mindre rummer de grønne kiler langs statsbanerne masser af dyreliv. Specielt i ynglesæsonen, som lige nu er i en af sine mest aktive faser.

Derfor vækker det forargelse hos Danmarks Naturfredningsforening, at Banedanmark midt i yngletiden er i færd med at fælde træer og rydde buske og krat langs Nordvestbanen mellem Roskilde og Holbæk.

- Problemet er overvejende af etisk karakter. Når man rydder træer buske og krat i yngletiden, så ryger en masse dyreunger med i købet, som man slår ihjel, siger Bo Håkonsson, seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening, til TV 2 Lorry.

Han nævner fugle, pindsvin, ræve, grævlinger og egern som nogle af de typiske dyr, man finder i naturområder langs skinnerne i ynglesæsonen.

Dyr som fugle, pindsvin, ræve, grævlinger og egern kan ofte findes i områder langs jernbanerne.
Dyr som fugle, pindsvin, ræve, grævlinger og egern kan ofte findes i områder langs jernbanerne.
Foto: Chille Schwartz/Privatfoto

- Og det bekymrer os særligt, at rydningen i ynglesæsonen her virker til at være helt normal praksis hos Banedanmark.

Ikke imod rydning – uden for sæsonen

Han understreger, at Danmarks Naturfrednigsforening ikke er imod rydningen, så togdriften kan omstilles til elektricitet – det er tværtimod en rigtig god idé, mener de.

Men timingen derimod, den er ganske enkelt uacceptabel.

- Det er grundlæggende et spørgsmål om timing. For vi er ikke imod, at man rydder for at gøre togdriften mere grøn, tværtimod. Men de burde gøre det uden for ynglesæsonen for at mindske antallet af dyr, man slår ihjel. Af samme årsag er det jo heller ikke tilladt at gå på jagt i ynglesæsonen, påpeger Bo Håkonsson.

Særligt bitter smager rydningen ifølge Danmarks Naturfredningsforening, når Banedanmark ellers selv påstår, at de målrettet arbejder for at fremme natur og biodiversitet i områderne langs det danske jernbanenet.

Senest har Banedanmark selv meldt ud, at styrelsen tager hensyn til den truede birkemus, og at hensynet til dennes ynglesteder har udskudt udskiftningen af et bomanlæg på Thybanen.

- Men man bliver også nødt til at passe på og udvise hensyn til nogle af de mange andre arter, der lever og yngler langs de danske jernbaner, og derfor håber vi ikke, at det er en praksis, der er udbredt andre steder i forbindelse med elektrificeringen af jernbanenettet, siger Bo Håkonsson.

Banedanmark arbejder på at elektrificere store dele af jernbanenettet. Her et foto fra arbejdet ved Køgebanen, der blev afsluttet sidste år.
Banedanmark arbejder på at elektrificere store dele af jernbanenettet. Her et foto fra arbejdet ved Køgebanen, der blev afsluttet sidste år.
Foto: Banedanmark - pressefoto

Af hensyn til jernbanesikkerheden

Banedanmark oplyser til TV 2 Lorry i et skriftligt svar, at man fjerner bevoksningen af sikkerhedsmæssige årsager:

"Vi er altså nødt til at fjerne beplantningen af hensyn til jernbanesikkerheden, fordi vi af erfaring ved, at træer kan vælte og rive køreledninger ned, og skabe farlige situationer med store trafikale forstyrrelser til følge", siger Søren Boysen, der er direktør for Fornyelse & Sikring hos Banedanmark, i et skriftligt svar til TV 2 Lorry. 

Banedanmark oplyser til TV 2 Lorry, at man har gjort alt, hvad man kan, for at gøre det forberedende arbejde så skånsomt som muligt for naturen:

"Inden arbejdet gik i gang, har vi sikret os, at strækningen ikke var hjemsted for hverken flagermus eller markfirben, ligesom vi har screenet området for kolonirugende fugle", siger Søren Boysen.

Derudover har man lavet en VVM-undersøgelse for at sikre, at området ikke er en del af de såkaldte Natura 2000-områder, der er særligt beskyttede naturområder i EU.

Når nu jagt i ynglesæson er strengt forbudt, hvordan forsvarer Banedanmark så at rydde og indskrænke områder, hvor der yngles og bygges reder i selv samme periode?

"Vi kan desværre ikke helt undgå, at arbejdet har forstyrret fx hjortevildt eller fugle som eksempelvis solsorte og musvitter, men vi kan ikke gå på kompromis med jernbanesikkerheden og skal sikre, at den kollektive trafik kører. Forstyrrelserne er for både hjorte og fugle heldigvis kortvarige og meget begrænsede i omfang, hvilket gør, at dyrene typisk har mulighed for at vende hurtigt tilbage til andre dele af området, når arbejdet er færdigt", svarer Søren Boysen.

Forskel på projekter og naturhensyn

Hos Banedanmark har man faktisk en politik om, at man ikke rydder beplantingsbælter og fælder træer i ynglesæsonen.

Imidlertid gælder dette kun for såkaldte vedligeholdsprojekter. Det kan eksempelvis være, når Banedanmark skal fælder træer, der udgør en fremtidig fare for at vælte ned over baner, på den allerede eksisterende del af jernbanenettet.

Men fordi elektrificeringen af Nordvestbanen kategoriseres som et såkaldt anlægsprojekt – med andre ord en ny jernbane under opførelse – gælder reglen om forbud mod rydning i ynglesæsonen ikke.

"Uanset hvilken type projekter, der er tale om, forsøger vi altid at tage mest mulig hensyn til natur og miljø. Når vi alligevel er nødt til at skelne mellem vedligeholdsprojekter og anlægsprojekter, skyldes det, at vi ved anlægsprojekter ofte er bundet af på forhånd fastlagte spærringer af jernbanen. Det er altså et direktivbestemt lovkrav, at spærringer af jernbanen på forhånd er planlagte og kommunikeret ud. Det medfører, at anlægsarbejderne skal udføres efter en stram udførelsesplan. Eventuel fældning af beplantningen i forbindelse med arbejderne kan derfor typisk kun foretages inden for en på forhånd fastlagt periode", skriver Søren Boysen.

Banedanmark oplyser, at man nu tager fat i Danmarks Naturfredningsforening for at "få en dialog om, hvordan vi sammen kan blive endnu bedre til at hjælpe dyrelivet i de områder, hvor vi bygger og vedligeholder vegetationen langs med jernbanen".

Banedanmark er en styrelse under Transport- og Boligministeriet, der står for udvikling og vedligehold af det danske statsjernbanenet.

Elektrificeringen af Nordvestbanen mellem Roskilde og Kalundborg er delt op i to etaper.

Lige nu arbejder Banedanmark på at omstille strækningen mellem Roskilde og Holbæk – et arbejde der forventes afsluttet i 2023. Herefter følger resten af banen, så hele strækningen kører på el fra 2027.