Miljøminister i stormflodsdebat med Jyllinge-borgere

Efter endnu en vinter med oversvømmelse og truende stormflod inviterer miljøministeren i aften borgerne i Jyllinge til debat

Miljøminister Esben Lunde Larsen inviterer til borgermøde i Jyllinge i aften. EWmnet er højaktuelt - kystsikring og oversvømmelse.

Mødet kommer i kølvandet på en vinter med storm og stormflod.  Ministeren vil med mødet gerne have input fra borgerne, så man man får viden om deres ønsker og idéer.

Stormvejr - senest stormen Urd - har været til stor gene for mange grundejere, blandt andet på Sjælland.

Samtidig giver vejret kommunerne udfordringer, fordi man skal sikre imod oversvømmelser.

Formålet med mødet i aften er blandt andet, at ruste kommuner og borgerne bedre, så de kan håndtere konsekvenserne af klimaforandringerne.

Både når det kommer til kyster, der bliver ædt af havet, og stormfloder og de store mængder af regn, der fører til skybrud.

quote Jeg håber at se rigtig mange borgere. Så jeg får mulighed for at høre, hvordan de oplever, at kommuner og myndigheder agerer. Så jeg kan få indblik i, om man skal ændre noget i den måde, som vi gør tingene på i dag.

Esben Lunde Larsen, Miljøminister

Et bredt flertal i Folketinget ændrede i december 2016 kystbeskyttelsesloven, så der nu er en hurtigere og mere smidig og effektiv sagsbehandling.

Sagsbehandlingen tager hensyn både til dem, der gerne hurtigt vil have beskyttet deres huse mod oversvømmelser eller erosion, og dem der ikke vil være med i projektet – måske fordi de ikke synes, at det er nødvendigt.

Esben Lunde Larsen mødtes tidligere i januar med Kommunernes Landsforening og borgmestre fra en række af de kommuner, der kender udfordringen med effekten af kraftige storme og store oversvømmelser fra deres hverdag.

Kommunerne efterlyser blandt andet, at staten spiller en mere aktiv rolle og hjælper med at skabe lokale løsninger i god tid.

Esben Lunde Larsen siger, at han håber at se rigtig mange borgere. Så han får mulighed for at høre, hvordan de oplever, at kommuner og myndigheder agerer. Så han kan få indblik i, om man skal ændre noget i den måde, som man gør tingene på i dag.

Borgermødet bliver afholdt i aften fra 19.00 til 20.30 i Baunehøjhallen i Jyllinge.

 

 


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget