Landsby plages af støv og støj fra grusgrav - nu bliver den dobbelt så stor

Regionsrådet i Region Sjælland har godkendt en gravetilladelse, der udvider den nuværende grusgrav i landsbyen Vindinge. Forening ønsker større fokus på borgerne. Der var ikke bedre alternativer, lyder det fra regionsråds-politiker.

Indbyggere i landsbyen Vindinge nær Roskilde kan snart se frem til endnu mere grusgrav, end området i forevejen har. 

Det står klart, efter at Regionsrådet i Region Sjælland har godkendt en ansøgning fra Nymølle Stenindustrier, der giver firmaet, som allerede nu graver på svimlende store arealer i landsbyen, en ny gravetilladelse.

I tilladelsen er der nemlig også en mandat til at udvide det eksisterende grusgrav-areal i den sydlige del af den såkaldte Hedehusene Grusgrav.

quote Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var flere værktøjer at trække på inden for råstofloven.

Jens Ravn (V), regionsrådsmedlem, Region Sjælland

Det ærgrer Mona Christensen, der er næstformand i foreningen Grusgravens Naboer, som blandt andet arbejder for bedre dialog og en generel mindskelse af grusgravs-generne for borgerne i byen.

- Vi er helt med på, at der skal graves grus. Det er vi ikke imod, og stiller vi ikke spørgsmål til. Vi ønsker bare, at borgernes tarv fylder noget mere, siger Mona Christensen.

Tilladelsen gælder for 10 år og omfatter i alt 51,5 hektar i den sydlige del af grusgraven. Heraf er de 24,2 hektar en udvidelse af graven. Der er altså tale om næsten en fordobling af det areal, som i fremtiden bliver fyldt med støv, gravemaskiner og lastbiler.

Området markeret med hvidt, er den nuværende Hedehusene Grusgrav Syd. Det område, der er markeret med orange, er den nye del, der nu bliver til grusgrav.  
Området markeret med hvidt, er den nuværende Hedehusene Grusgrav Syd. Det område, der er markeret med orange, er den nye del, der nu bliver til grusgrav.  

Efterlyste anden løsning

Ifølge Mona Christensen havde Grusgravens Naboer udarbejdet en alternativ plan for den tilladelse, som nu er givet.

Håbet var, at graveriet kunne stoppe helt i nogle steder af grusgraven, før der blev gravet andre steder.

- Vi har arbejdet for, at den nye tilladelse kunne gennemføres på en måde, så vi kunne få lukket noget af det eksisterende, der er i forvejen. For der bliver simpelthen for meget grugrav, der er åbent på én gang, siger hun og henviser til støv- og støjgener.

quote Selvom slaget er tabt, betyder det ikke, at vi stopper.

Mona Christensen, næstformand, Grusgravens Naboer

Hedehusene Grusgrav er Danmarks største og består af både en sydlig og nordlig del. Og den er en vigtig kilde til forsyningen af råstoffer til nærområdet og hovedstaden.  

Grusgraven her er den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, der nu skal udvides. Man kan til nøds se den store nordlige del af grusgraven i baggrunden.
Grusgraven her er den sydlige del af Hedehusene Grusgrav, der nu skal udvides. Man kan til nøds se den store nordlige del af grusgraven i baggrunden.
Foto: Nils Knuth - TV 2 Lorry

Ingen anden løsning

Ifølge Jens Ravn (V), der er næstformand for regional udvikling i Region Sjælland, var der ikke mange muligheder for at imødekomme forslaget fra Grusgravens Naboer, og der er et behov for de råstoffer, den sydlige del indeholder.

- Det er sådan, at råstofloven er meget stram i forhold til, hvad vi kan og ikke kan, og når det er et graveområde, er vi forpligtigede til at give gravetilladelse. Det har ikke været muligt at finde bedre løsninger, forklarer han.

Det er regionen selv, der i en tidligere råstofplan har udvalgt området til et såkaldt graveområde. Det er regionen forpligtet til.

Ifølge direktøren bag Nymølle Stenindustirer, der har søgt om gravetilladelsen, har de forsøgt at inddrage borgerne.

- Vi har gennem hele ansøgningsprocessen deltaget i et dialogforum med blandt andet borgerne i Vindinge og fundet fælles løsninger. Og vi er opmærksomme på at tage hensyn til vores naboer og prioriterer højt at mindske generne fra støj og støv, siger direktør Ole Nørklit.

\n      

Mangelfuld lovgivning

Men Grusgravens Naboer kæmper videre, selvom tilladelsen er givet. Blandt andet mod en bedre lovgivning på området.

- Selvom slaget er tabt, betyder det ikke, at vi stopper. For der er et område her, der virkelig trænger til at blive gået igennem, siger Mona Christensen.

Det bakker regionsrådspolitikeren Jens Ravn op om.

- Jeg kunne godt have tænkt mig, at der var flere værktøjer at trække på inden for råstofloven, siger han.

Nyt rekreativt område

Når man er færdig med gravearbejdet er det planen, at grusgravene skal omdannes til rekreative områder under naturpark Hedeland.

- Når vi er færdige med udgravningen i syd kommer der et naturskønt og rekreativt område, som borgerne kan bruge og få glæde af, siger Ole Nørklit, der håber, at de kan gå i gang med gravearbejdet hurtigst muligt.