Konservativ udvalgsformand afviser at gøre Solum til syndebuk for kæmpebrand

Udvalgsformænd fra Socialdemokratiet og De Konservative er rygende uenige om, hvor der skal placeres et ansvar for, at virksomheden Solums affaldsbunker overskred lokalplan med flere meter.

Roskilde Kommune har været alt for blød i sin håndtering af virksomheden Solum, hvis affaldsbunker var dobbelt så høje, som kommunens lokalplan tillader, da den store affaldsbrand brød ud den 20. september.

Sådan lyder kritikken mandag fra Klima- og Miljøudvalgets formand, Karim Friis Arfaoui (S).

- Min konklusion indtil videre er, at de har været for lidt for venlig i deres sagsbehandling - og ikke været strikse nok i de krav, de har stillet til virksomheden, siger Karim Friis Arfaoui med henvisning til, at Solum først søgte dispensation hos kommunen, efter at affaldsbunkerne havde vokset sig for store.

Karim Friis Arfaou har nu bedt kommunen undersøge, hvilke sanktionsmuligheder der kan tages i brug over for Solum.

Samtidig mener han, at en del af ansvaret ligger hos kommunens erhvervsafdeling, som har behandlet Solums dispensationsansøgning.

Vi har alle et ansvar, mener K-udvalgsformand

De Konservatives Lars Lindskov, der er formand for Udvalget for Erhverv, Vækst og Globalisering, mener dog ikke, at det giver mening at udpege Solum som syndebuk.

- Jeg kan godt forstå, at borgerne lige i øjeblikket bliver irriteret. Men Solum har ligget her i over 30 år, og det er første gang, vi har haft en brand i denne her størrelsesorden, siger Lars Lindskov til TV 2 Lorry.

- Vi har alle et ansvar. Borgere og virksomheder kan producere mindre affald og på den måde være med til at bruge vores råstoffer bedre. Når vi nu producerer det affald, vi gør, er det godt, at virksomheder som Solum tager sig af det affald og forædler det, så vi kan genbruge det og få det ind i den grønne omstilling.

Affaldet brænder stadig her tre uger senere.
Affaldet brænder stadig her tre uger senere.
Foto: TV 2 Lorry

Lars Lindskov forklarer, at affaldsbunkerne hos Solum har vokset sig uforholdsmæssigt store på grund af  coronaperioden, hvor der er produceret godt 30 procent mere haveaffald og byggeaffald, end man er vant til at se.

- Solum og en række andre specialiserede virksomheder, som modtager de her forskellige former for affald, som vi samfundet producerer, løser jo en samfundsopgave, vi har bedt dem om at løse, siger Lars Lindskov

- Den grønne omstilling betyder, at i stedet for vi brænder det af i store energitårne, på forbrændingsanlæg eller smider det på lossepladser, så får man fat i det og forædler det, så det kan bruges til måske kompost eller flis, eller nogle af byggematerialerne kan måske genbruges. Så de løser en stor en stor samfundsopgave for os, tilføjer han.

En fælles opgave

Lars Lindskov mener, at der påhviler både politikere, virksomheder og myndigheder en fælles opgave i at finde ud af, hvordan man fremadrettet bedst håndterer de udfordringer, som store modtagestationer som Solum har stået med på grund af borgernes og virksomhedernes øgede affaldsproduktion.

- Vi skal være bedre til at regulere, og virksomheden (Solum, red.) skal være bedre til at regulere i små bunker. Samtidig skal myndighederne være bedre til at forstå den grønne omstilling. Og så skal vi som borgere være mere tolerante, siger Lars Lindskov.