Godt nyt til oversvømmede: Kystbeskyttelse godkendt

Kystdirektoratet har netop givet tilladelse til kystbeskyttelse ved de 500 oversvømmelsestruede ejendomme i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg.

Der er nu udsigt til at etablere diger, sluse og pumpestation ved Roskilde Fjord og Værebro Å.

Her er vandet flere gange steget under storme, hvilket har forårsaget store skader på ejendomme i området. 

- Vi har givet tilladelse til, at området kan blive beskyttet mod oversvømmelser ved vandstande op til 2,4 meter, hvilket statistisk set svarer til en 1.000-års hændelse, siger Kystdirektoratets områdechef Hans Erik Cutoi-Toft i en pressemeddelelse.

Flere oversvømmelser i området

Behovet for at beskytte området ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev især tydeligt i forbindelse med stormen Bodil i 2013, hvor vandstanden steg til 2,06 meter og oversvømmede 258 boliger.

Flere gange siden har vandet stået højt i området, og beredskab og grundejere har kæmpet for at holde vandmasserne ude med sandsække og watertubes.

Det er muligt at klage over Kystdirektoratets afgørelse de næste fire uger. Kommer der ingen klager, kan Roskilde og Egedal Kommune udnytte tilladelsen i en periode på to år under forudsætning af, at kommunerne får de sidste detaljer på plads, oplyser Kystdirektoratet.

Langsom sagsbehandling tog flere år

Netop klager over Roskilde Kommunes planer for kystsikring har været skyld i, at kystsikringen har ladet vente på sig i åresvis til stor frustration for områdets traumatiserede borgere

Det fik i januar 2017 erhvervsminister Brian Mikkelsen til at love forbedringer. 

Regeringen har blandt andet afsat 23 millioner kroner til at smøre bureaukratiet.

SÅ MANGE ÅR HAR KYSTSIKRINGEN VÆRET UNDERVEJS