Demenscenter fik fire påbud: "En af de vanskeligste situationer, vi som kommune har oplevet"

En dement fik ændret i medicinen, uden nogen blev inddraget. En anden fik ikke hjælp til tandbørstning. Og en tredje blev der talt hen over hovedet på. Det viser en tilsynsrapport.

En bekymringshenvendelse fra en pårørende til en borger på Demenscenter Kristiansminde i Roskilde fik i juni Styrelsen for Patientsikkerhed til at aflægge plejecentret et visit.

Den pårørende er gift med en beboer på hjemmet og havde i første omgang henvendt sig til  Alzheimerforeningen med sin bekymring.

Derefter slog foreningen alarm til Styrelsen for Patientsikkerhed, der i juni måned tog på tilsynsbesøg hos Demenscenter Kristiansminde.

Styrelsen undersøgte ældreplejen ud fra forskellige målepunkter som eksempelvis beboernes trivsel, dokumentation og arbejdsgange.

I forbindelse med besøget oplyste en pårørende, at vedkommende havde oplevet, at der var ændret i en beboers medicin, uden at hverken den pågældende beboer eller vedkommendes pårørende var blevet inddraget.

Det blev også beskrevet, at en beboer fik mangelfuld - eller slet ikke - hjælp til at børste tænder, og styrelsen konkluderede i sin tilsynsrapport, at plejecentret havde "større problemer af betydning for den fornødne kvalitet".

Det fremgår af Styrelsen for Patientsikkerheds tilsynsrapport fra Demenscenter Kristiansminde, som TV 2 Lorry har set.

En anden pårørende har oplyst, at der under en samtale mellem en beboer, den pårørende og stedets personale blev "talt hen over hovedet på borgeren". Om det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed:

'Det er styrelsens vurdering, at medarbejderne ved deres adfærd ikke understøttede den enkelte borgers oplevelse af værdighed, idet medarbejderne talte hen over hovedet på borgeren.'

Tilsynsbesøget resulterede i, at Demenscenter Kristiansminde fik fire påbud.

(Artiklen fortsætter efter faktaboksen)

Her kan du læse, hvilke påbud Kristiansminde fik:

Fik fire påbud - nu reagerer Roskilde Kommune

Roskilde Kommune oplyser nu, at Demenscenter Kristiansminde arbejder på at rette op på kritikpunkterne.

- Det er selvfølgelig ikke rart, at pårørende eller samarbejdspartnere oplever et behov for at kontakte tilsynet, men jeg er glad for at kunne sige, at vi er i fuld gang med at efterkomme de påbud, der står omtalt i tilsynsrapporten, fortæller Mette Heidemann, direktør for Social, Job og Sundhed, i en pressemeddelelse:

- Vi har arbejdet målrettet med de områder, som styrelsen kritiserer, siden tilsynet i juni måned. Det er en proces, der tager tid, men det går den rigtige vej.

Direktøren forklarer demenshjemmets problemer med, at selve etableringen af centret fandt sted, mens corona hærgede.

Plejecentret Astersvej lukkede i midten af 2021 og flyttede til Demenscenter Kristiansminde, men beboerne endte i flyttekaos, fordi der skete et udbrud med corona midt under flytningen.

Derfor måtte halvdelen af beboerne ikke flytte alligevel, skriver Roskilde Kommune i pressemeddelelsen.

- Menneskeligt såvel som fagligt har det været en af de vanskeligste situationer, vi som kommune har oplevet i den her pandemi. Heldigvis har vi haft et rigtig fint samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og fik god vejledning gennem hele forløbet, men det var ikke en god start for vores nye demenscenter, lyder det fra Mette Heidemann.

Kommunen oplyser, at Demenscenter Kristiansminde dog fortsat mangler arbejdskraft.