Borgmester om dige-aftale i Jyllinge Nordmark: Nervøs for, om det holder vand

Roskilde-borgmesteren Tomas Breddam (S) er optimistisk omkring en aftale, der gør det muligt at bygge diget ved Jyllinge Nordmark færdigt. Han afventer dog, at aftalen underskrives.

En redningskrans til stormflodstruede beboere i Jyllinge Nordmark er blevet kastet ud.

TV 2 Lorry fortalte fredag, at et flertal af partierne på Christiansborg i store træk blevet enige om et forslag til ændringer af kystbeskyttelsesloven og planloven, så det suspenderede digebyggeri ved Jyllinge Nordmark i Roskilde Kommue kan bygges færdigt i 2020.

For Tomas Breddam (S), der er borgmester i kommunen, vil en sådan aftale være kærkommen, idet han og forgængeren på posten, Joy Mogensen, har kæmpet for at få lov til at lade diget opføre.

Selv tager borgmesteren dog ikke glæderne på forskud. Han hæfter sig således ved, at aftalen endnu ikke er faldet endeligt på plads.

- Det er jo rigtig spændende for Roskilde Kommune og for borgerne i Jyllinge Nordmark. Jeg er bare lidt nervøs for, om det nu også holder vand, og at aftalen er i hus. Derfor vil jeg mane til forsigtighed, siger Tomas Breddam (S) til TV 2 Lorry.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Roskilde-borgmesteren Tomas Breddam (S) er optimistisk omkring digebyggeriet, men tager ikke glæderne på forskud.
Roskilde-borgmesteren Tomas Breddam (S) er optimistisk omkring digebyggeriet, men tager ikke glæderne på forskud.
Foto: TV 2 Lorry

Klageregler skal ændres

Ifølge TV 2 Lorrys oplysninger ventes det, at et flertal bestående af alle Folketingets partier på nær Liberal Alliance og Nye Borgerlige når til enighed om aftalen i næste uge.

Her vil partierne blandt andet justere på borgeres klageadgang i forbindelse med kystbeskyttelsesprojekter, og hvornår klager har opsættende virkning.

En sådan regelændring vil være kærkommen, mener Roskilde-borgmesteren.

- Hvis man kan løsne op på de regler og gøre det her mere smidigt, så vil det være rigtig positivt, siger Tomas Breddam (S).

I Jyllinge Nordmark, der flere gange har været oversvømmet af Roskilde Fjord ved stormflodshændelser, fik et projekt om at opføre et dige i første omgang tilladelse i september 2018, hvorefter byggeriet gik i gang.

Siden indløb en klage fra en lokal lodsejer, som fik medhold i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Og dermed blev VVM-tilladelsen til at opføre digerne ophævet 12. april 2019.

Men nu vil flertallet sikre, at en enkelt klage ikke længere skal kunne have opsættende virkning.

Artiklen fortsætter efter billedet....

Miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte Jyllinge Nordmark i oktober måned.
Miljøminister Lea Wermelin (S) besøgte Jyllinge Nordmark i oktober måned.
Foto: TV 2 Lorry

Digeprojekt i modvind

Stridigheder i flere år

Sagen om Jyllinge Nordmark griber flere år tilbage i tiden. I 2013 blev området for første gang alvorligt rystet, da vinterstormen Bodil raserede over store dele af landet.

I Roskilde Fjord steg vandstanden den 5. december 2013 med over to meter, og beboerne i Jyllinge Nordmark kunne kun se til, mens vandet trængte ind i området.

Artiklen fortsætter efter billedet...

Diget i Jyllinge Nordmark har længe stået ufærdigt hen, efter borgerklager satte projektet på pause, men nu er der håb forude.
Diget i Jyllinge Nordmark har længe stået ufærdigt hen, efter borgerklager satte projektet på pause, men nu er der håb forude.
Foto: TV 2 Lorry

Dagen efter stod det klart, at 600 beboere i Jyllinge Nordmark måtte gå fra deres hjem som følge af skaderne. Siden dengang har borgerne holdt vejret, hver gang efterårsstormene raserede.

Nu, seks år senere, må borgerne stadigvæk forsøge at holde vandet fra fjorden tilbage med midlertidige diger, watertubes og beredskabsplaner, når der varsles stormvejr med østenvind.