3700 tons "glemt" uranmalm skal fjernes fra Risø senest i 2022

En bunke malm, der har ligget på jorden ved den gamle atomstation Risø siden 70'erne, har forurenet jord og grundvand. Nu kræver kommunen, at myndighederne fjerner den inden 2022.

Risø opbevarer adskillige tons atomaffald. På værkets område ligger en stor bunke uranholdigt malm ubeskyttet uden for. Det skal fjernes inden 2022, kræver kommunen. Foto: Marie Hald - Ritzau Scanpix

I mere end 40 år har en næsten 3700 tons uranholdigt malm udgravet fra Kvanefjeld i Grønland ligget på den bare jord ved den gamle atomstation Risø.

Ubeskyttet og utildækket har bunken forurenet jorden og grundvandet omkring, alt imens bunken i mere end 30 år lå glemt hen.

Nu kræver Roskilde Kommune bunken fjernet, og det senest ved udgangen af 2022.

00:36 Luk video

Dermed skærper kommunen tidskravet til den statslige virksomhed, der har til opgave at varetage oprydningen af radioaktivt affald.

Det er statsvirksomheden Dansk Dekommissionering, der under Uddannelses- og Forskningsministeriet har til opgave at fjerne radioaktivt affald fra anlægget Risø. 

Risø: Fra atomkraft til oprydningsarbejde

Atomstation Risø var et forskningscenter kernekraft i Danmark. Stedet blev åbnet i 1957 med Danmarks første atomreaktor.

 

I de første 20-25 år drejede forskningen på Risø sig primært om de spørgsmål, der knyttede sig til indførsel af kernekraft i Danmark. 

 

I 1985 traf Folketinget beslutning om ikke at indføre atomkraft i Danmark. Risøs store reaktor - DR3 - fortsatte dog som forsøgs- og forskningscenter.

 

I april 2000 blev DR 3-reaktoren taget ud af drift på grund af mistanke om en utæthed. I september samme år blev det besluttet, at reaktoren ikke ville blive genstartet. 

 

Tre år senere blev Dansk Dekommissionering oprettet som en selvstændig statslig virksomhed med det overordnede formål at afvikle de nukleare anlæg og affald på Risø.

 

Kilde: Dansk Dekommissionering

Se mere

Skærpede krav

Tidligere har det været fremme, at Roskilde Kommune har krævet, at Dansk Dekommissionering fjerner bunken senest i 2023. Kommunen har nu valgt at skærpe det tidskrav yderligere, så malmen senest den 31. december 2022 skal være fjernet.

Samtidig er det også et krav, at jord- og grundvandsforureningen skal være oprenset inden udgangen af 2022. 

Indtil oprydningsarbejdet er fuldført skal der gennemføres foranstaltninger, der sikrer, at der ikke sker yderligere forurening, og at forureningen i grundvandet ikke spreder sig.

(Arkivfoto) Bunkerne af malm stammer fra Kvanefjeld i Grønland, hvor man i 1970'erne udvandt uranholdigt malm. Foto: TV 2 Lorry

- Oprydningen passer fint med målsætningen om at området skal efterlades, så det kan anvendes uden særlige restriktioner efterfølgende. Vi ser dog, at det sker hurtigst muligt, hvorfor vi i udvalget har besluttet, at der skal være ryddet op på 4 år i stedet for de 5 år, der var lagt op til i sagen til udvalget, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui fra Socialdemokratiet.

Selvom malmbunken er uranholdig, udgør den ifølge Roskilde Kommune ikke direkte fare for mennesker.

Ifølge kommunen vil det sige, at området omkring malmbunkerne vil kunne bruges uden restriktioner, når malmen er fjernet.

02:49

Allerede i december 2016 kom det frem, at Risø husede en glemt bunke atomaffald: På Risø har der ligget 3670 tons uranholdigt malm i 30 år. Men fordi det har en lav radioaktivitet, har ingen taget sig af, at det indeholder tungmetaller. Tungmetaller, der kan være vasket ud i jorden og i Roskilde Fjord.

Luk video

Amt og kommune "glemte" bunken

Malmen blev brugt til forsøg på Risø i 1980'erne og skulle ryddes væk derefter. Dengang var det amterne, der havde tilsynet og ansvaret.

Roskilde Kommune har haft tilsyn med Risø siden 2007, men først i sommeren 2016 blev kommunen opmærksom på de store bunker uranholdigt malm, da en nabo advarede kommunen. Dengang var undskyldningen, at strålemålingerne havde glippet bunken, fordi den lå i en "blind vinkel".

 

Den gamle atomstation Risø ligger ud til Roskilde Fjord Foto: Camilla Rønde - Ritzau Scanpix

I alt ligger mellem 5000 og 10.000 ton radioaktivt affald lige fra gummihandsker til bestrålet brændsel i lagre på Risø.

Meget omtalt har været 233 kilo særligt farligt atomaffald fra det tidligere forsøgsanlæg i Risø.Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik