Regionsformand ser med stor alvor på sygeplejerskers opråb

Regionsformand Heino Knudsen (S) ser med stor alvor på opråbet fra 3.500 "bekymrede" sygeplejersker.

Fællestillidsrepræsentanterne for 3.500 sygeplejersker i Dansk Sygeplejeråds Kreds Sjælland er "dybt bekymrede" for regionens sundhedsvæsen, lyder det mandag i et brev til regionsrådets medlemmer.

Her sættes der fokus på det, sygeplejerskerne kalder et urimeligt arbejdsmiljø, og det vækker bekymring hos de politikere i regionsrådet, der har modtaget brevet. Det gælder blandt andet hos Region Sjællands regionsformand Heino Knudsen (S).

- Der er et enormt pres på sundhedsvæsenet i hele Danmark - herunder i Region Sjælland. Det er det, sygeplejerskerne adresserer i brevet, og jeg tager situationen meget alvorligt, siger Heino Knudsen til TV 2 Lorry.

Regionsformanden fortæller, at man løbende har lavet konkrete tiltag, der skal afhjælpe det pressede sundhedsvæsen. Så sent som mandag har regionens forretningsudvalg afsat flere penge på området. De skal gå til at ansætte mere støttepersonale såsom lægesekretærer, der kan aflaste sygeplejerskerne og lægerne.

Det kan eksempelvis være med administrative og praktiske opgaver, der kan frigive tid til behandling og pleje, lyder det fra Heino Knudsen.

- At få ansat noget mere personale er noget af det væsentligste, for der er for mange, der løber alt for stærkt. Vi har allerede lavet 20 konkrete tiltag, men vi er ikke i mål endnu. Derfor er jeg også glad for, at der er opbakning til at afsætte flere penge på området, siger Heino Knudsen.

Sygeplejersker advarer om "fatale konsekvenser"

Overbelægning, dobbeltvagter, inddragede fridage, utilstrækkelig tid til oplæring af nyansatte og nyuddannede, og ansvar for alt for mange patienter er hverdagskost mange steder, skriver de i brevet.

Ifølge sygeplejerskerne bag brevet, er der ikke hænder nok til at løse de mange opgaver på sygehusgangene, og samtidig presser arbejdsmiljøet og vilkårene flere til at fravælge jobbet. 

quote Der er for mange, der løber alt for stærkt

Heino Knudsen, S, formand i Region Sjælland

I brevet beskriver sygeplejerskerne arbejdsdage, der ofte ikke hænger ordentligt sammen. Samtidig advarer man om, at manglen på personale kan få fatale konsekvenser for patienterne. 

Heino Knudsen anerkender, at presset er højt på sygehusgangene.

- Vi giver den bedste behandling, der er muligt på nuværende tidspunkt. Personalet knokler, og administrationen har i dag grundigt redegjort for situationen. Vi har flere patienter og udfordringer med at rekruttere, og det arbejder vi meget målrettet på, siger Heino Knudsen:

- Jeg synes, at presset er alt for højt, og den store udfordring er, at vi ikke kan rekruttere det nødvendige personale. Det er ikke en opgave, der løses med et fingerknips, og vi arbejder meget målrettet med det her. Alt skal i spil for at nedbringe presset og sikre gode forhold og den bedste behandling, siger han.

Venstre: Kig på normeringer og tillæg

Venstres Jacob Jensen ser også med stor alvor på brevet. Han er i dag 2. næstformand i Region Sjælland og er desuden spidskandidat til posten som formand ved det kommende valg.

- Jeg må sige, at der stærkt bekymrende, at vi er nået dertil, at sygeplejerskerne ser sig nødsaget til at komme med et desperat opråb ude fra afdelingerne. Det er trist, at man ikke har vist mere rettidig omhu på det her punkt. Alarmklokkerne har ringet længe, siger Jacob Jensen til TV 2 Lorry.

quote Alarmklokkerne har ringet længe

Jacob Jensen, Venstre

Står det til Jacob Jensen, skal der kigges nærmere på de fastholdelses- og kompetencetillæg, sygeplejerskerne får. Samtidig skal der kigges på at optimere normeringerne, så vagtplanen hænger bedre sammen.

- Økonomisk vil det kunne betale sig, og jeg tror, at det kan starte en positiv spiral med mindre stress og sygefravær. Det kan også løse, at man mangler hænder, og måske vil flere deltidsansatte gå op i tid, hvis de kan se, at risikoen for vagter med mange patienter og få kolleger er mindre, siger Jacob Jensen.

Både Jacob Jensen fra Venstre og Regionsformand Heino Knudsen peger på, at der er 500 sygeplejersker bosat i regionen, der ikke arbejder i sundhedsvæsenet.

Formand vil kigge på løntillæg

Sygeplejersker landet over brugte store dele af sommeren på at demonstrere og lave omfattende arbejdsnedlæggelser efter sygeplejerskerne stemte nej til et forslag om en ny overenskomst. I sidste ende måtte regeringen gribe ind og bremse konflikten.

Indgrebet gav ikke de lønstigningerne, sygeplejerskerne efterspørger, og gjorde ikke meget for at mildne de utilfredse sygeplejersker. Siden har da da også været arbejdsnedlæggelser flere steder.

I brevet til regionsrådspolitikerne efterspørges således også en højere løn. Regionsrådsformanden er klar til at kigge på, om der kan gøres mere.

- Jeg går ind for ligeløn, som sygeplejerskerne beder om. Jeg synes, at vi fra Folketinget, Regionerne og kommunernes side skal forpligte os til at udligne de forskelle den her lønstrukturkomité må finde frem til. Og så vil vi også kigge på, om der er lokale tillæg, der kan laves. For det er klart, at lønnen også betyder noget, siger Heino Knudsen.

Venstre er klar til at kigge på både fastholdelses- og kompetencetillæg - men spørgsmålet om selve grundlønnen er ikke politikernes bord, mener man.

- Jeg vil ikke røre ved grundlønnen politisk, det skal ske ved overenskomstforhandlingerne. Men det er ikke ligegyldigt, hvad vi gør regionalt, når det gælder de andre vilkår. Vi skal lave arbejdspladser, der er rare og attraktive at komme på. Det vil betyde meget, siger Jacob Jensen.