Ulovlig beslutning om cykelsti

Vejdirektoratet og Natur- og Miljøklagenævnet underkender Gribskovs Kommunes beslutning om at anlægge ny cykelsti uden først at redegøre for stiens påvirkning af miljøet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.      

Foto: TV2/Lorry

Anlæggelsen af en 3,6 kilometer lang cykelsti, der blev indviet 13. december sidste år, blev sat i gang på et ulovligt grundlag. Derfor skal Gribskov Kommune nu gennemføre en ny ekspropriationsforretning for de i alt 33 ejendomme, der afgiver jord til cykelstien, fastslår Vejdirektoratet.

Baggrunden er, at Natur- og Miljøklagenævnet netop har givet en af lodsejerne medhold i, at beslutningen om at anlægge stien blev truffet, uden at kommunen havde foretaget de fornødne undersøgelser af, hvordan cykelstien vil påvirke miljøet. 

Det drejer sig blandt andet om risikoen for ændrede betingelser for en række beskyttede dyre- og plantearter samt landskaber.

Afgørelsen har ikke kun betydning for den ene lodsejer, som klagede, siger jurist Søren Kongsted, Vejdirektoratet.

-  Det er selve beslutningen om at indlede ekspropriationsforretning for samtlige lodsejere, der skal trækkes tilbage. Kommunen har pligt til først at få undersøgt, hvordan cykelstien påvirker miljøforholdene, inden sagen kan genoptages igen, siger Søren Kongsted.

Formanden for byrådets tekniske udvalg Bo Jul Nielsen (S) betegner det som en procedurefejl.

- Jeg mener dog, at det først var meningen at foretage nogle af undersøgelserne efter anlæggelsen af cykelstien. Vi skal have lavet en ny miljø-screening og redegørelse, hvorefter vi laver en ny ekspropriationsforretning for den pågældende ejendom. Jeg kan ikke forestille mig, at vi bliver nødt til at gøre det for samtlige ejendomme, siger Bo Jul Nielsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik