Udledning af flere millioner liter kloakvand lukker populære strande

Regnvejr natten mellem søndag og mandag har medført, at flere strande har måttet fraråde borgere at bade på grund af kolibakterier i havvandet.

Det er nok de færreste, der har lyst hoppe i havet på en grå dag som mandagen byder på, men skulle man alligevel blive fristet, skal man holde sig væk fra en stribe strande på den nordsjællandske østkyst.

13 strande ved Øresundskysten har mandag hejst det røde flag efter overløb af kloakvand i havet ved blandt andet Skodsborg, Vedbæk og Bellevue Strand.

Det betyder, at badevandet indeholder kolibakterier, og det derfor kan være sundhedsskadeligt at bade i. 

Vandselskabet Novafos oplyser til TV 2 Lorry, at det er en kraftig byge natten mellem søndag og mandag, der har forårsaget overløb med regnopblandet spildevand til Øresund. 

Overløbene er sket to steder i Gentofte Kommune - Bellevue og Skovshoved, hvor overløbet sker kystfjernt.

Her der røde badeflag

Flere millioner liter kloakvand

Regnskyllet var mere, end hvad flere nordsjællandske kommuners kloaksystemer kunne klare.

Det betød, at rensningsanlæggene blev fyldt op, og for at aflaste kloaksystemerne udledes en del af kloakvandet i havet.

I det forgangne døgn er der udledt 23.250 kubikmeter spildevand ved kysten i de kommuner, som Novafos bestyrer. Det svarer til mere end 23 millioner liter vand.

Ved Bellevue Strand er 3.750 kubikmeter udledt, svarende til 3.750.000 liter spildevand. Spildevandet består ifølge Novafos af omkring 90 procent regnvand og ti procent kloakvand.

En endelig løsning på problemet med udledning af spildevand i havet er der lange udsigter til.

Omkring 30 år for at være helt præcis. I 2015 vedtog Gentofte Kommune en plan om separat kloakering, som skal stoppe udledningen af spildevand i år 2050.

- Vi arbejder på det. Det tager tid og er meget bekosteligt. Vi har brugt 900 millioner kroner de seneste seks år. Vi laver løbende gravearbejde på vejene i kommunen, og hver gang et projekt bliver færdigt, minimerer vi overløbet, forklarede De Konservatives Karen Riis Kjølbye, der er formand for Teknik- og Miljøudvalget i Gentofte Kommune, til TV 2 Lorry i juli.