Tættere samarbejde mellem kommuner skal give bedre flow på vejene

Fremkommelighedsudvalget har i godt et halvt års tid arbejdet med idéer til at optimere og samordne trafiksignalerne i kommunerne.

Hvis kommunerne i Hovedstadsregionen koordinerer trafiksignalerne, så kan det betyde kortere rejsetid gennem hovedstadsområdet.

Det fremgår af Fremkommelighedsudvalgets netop færdiggjorte rapport, at rejsehastigheden på vigtige trafikstrækninger i Hovedstadsområdet skønnes at kunne stige med gennemsnitligt fem km i timen, hvis Fremkommelighedsudvalgets forslag gennemføres. 

Fremkommelighedsudvalget består af 16 kommuner, politiet, Movia og Vejdirektoratet og blev nedsat af Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) i sommeren sidste år.

9 vigtige trafikstrækninger i Hovedstadsområdet:

Udvalget har i godt et halvt års tid arbejdet med idéer til at optimere og samordne trafiksignalerne i kommunerne.

- Gevinsten er, at vi kan opnå et bedre flow på de vigtige trafikstrækninger i Hovedstadsområdet, siger Niels Tørsløv som er trafikdirektør i Vejdirektoratet.

- Vi kan også opnå nogle unødige stop og unødige kødannelser, som faktisk kan lindres blot ved at få trafiksignalerne til at tale bedre sammen hen over kommunegrænserne, fortsætter Niels Tørsløv.

Kan betyde højere hastigheder

Vejdirektoratet vurderer, at hvis forslagene fra Fremkommelighedsudvalget bliver gennemført kan det betyde en forhøjelse af rejsehastigheden på mellem tre og otte km i timen. Den højere hastighed vil potentielt gavne 200.000 bilister og 215.000 buspassagerer dagligt.

Transportminister Ole Birk Olesen nedsatte Fremkommelighedsudvalget for at få kommunerne til at tænke i trafikal fremkommenlighed på gennemgående veje og i større trafikale korridorer i hovedstadsområdet

- Nu indgår forslagene i overvejelserne om, hvordan vi skal prioritere pengene til infrastruktur, når den næste store investeringsplan skal aftales, siger Ole Birk Olesen.

 

De samlede udgifter for Fremkommelighedsudvalgets anbefalinger er på i alt 96 millioner kr. Udvalget foreslår, at staten bidrager med 53 millioner kr., og at kommunerne samlet står for 43 millioner kr. for at gennemføre forbedringerne af fremkommeligheden.

De foreslåede projekter forventes at kunne gennemføres på to til fire år.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Trafik

Fartgrænser

playVille sænke hastighed på vej med institution - men politiet sagde nej

Borgmestre i fælles kamp

Tre borgmestre i fælles kamp for manglende motorvej

80_percent

playEnhedslisten: Det haster med en løsning for Østbanen

618113-311

Forsinkelser for S-tog og fjerntog efter uheld ved Valby

Region Hovedstaden

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere