Stofbrugere skal have bedre behandling: Region vil klæde personale bedre på

Region Hovedstadens ansatte skal være klædt bedre på til at behandle smerter og abstinenser hos patienter med stofbrug

Hvordan behandler man abstinenser, hvordan identificerer man de enkelte stoffers abstinenser, og må patienten selv tage sit eget medbragte stof på hospitaler og sygehuse?

Det er nogle af de spørgsmål, som personalet på Region Hovedstaden nu bliver klogere på, så de bedre kan behandle smerter og abstinenser hos patienter med stofbrug.

Det oplyser Region Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Heri fremgår det, at mange sundhedsfaglige personer mangler viden om, hvordan de skal behandle smerter og abstinenser hos patienter, der bruger stoffer. 

quote Mennesker, der har både sygdom og stofbrug udgør et fagligt meget komplekst område

Sophie Hæstorp Andersen, Regionsrådsformand, (S)

Og det er ikke særligt hensigtsmæssigt, da en ændring i Autorisationsloven betyder, at hospitalerne er forpligtede til at behandle akut stofrelaterede abstinenser.

Nu har Region Hovedstaden på opfordring fra regionens Udsatteråd udarbejdet en række vejledninger til sundhedspersonalet på regionens hospitaler.

Bekymrede for at overbehandle

Udsatterådet består af medlemmer fra nogle af de sociale tilbud med kontakt til stofbrugere for eksempel Reden og Mændenes Hjem, og Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, (S) glæder sig over de input, de er kommet med.

- Det er vigtigt med de her input fra Udsatterådet i regionens indsats mod at skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen med mindre social ulighed. Mennesker, der har både sygdom og stofbrug, udgør et fagligt meget komplekst område, hvor man som sundhedspersonale også kan opleve at blive konfronteret med sine egne fordomme og personlige holdninger - især hvis man ikke har tilstrækkelig faglig viden, siger hun og uddyber:

- Og der kan vi se, at vi desværre på hospitalerne nogle gange kommer til at underbehandle, fordi vi er bekymrede for at overbehandle. Så det er et meget vigtigt skridt, at personalet nu har nogle faglige retningslinjer at støtte sig til. For vi skal som sundhedsvæsen sikre lige adgang til behandling for denne meget udsatte gruppe.

Den politiske lydhørhed glæder også formand for Udsatterådet i Region Hovedstaden og forstander i Reden København, Kira West.

- Det gælder både det store arbejde, som mange dygtige fagfolk har lagt i de nye faglige retningslinjer vedrørende behandling af abstinenser og smerter hos stofbrugere, men også de midler der er blevet sat af til socialoverlæger og socialsygeplejersker i både somatikken og psykiatrien, siger hun og afslører, at hun har store forventninger til den fremtidige behandling, siger hun.

- Begge dele er vigtige for at sikre de mest udsatte borgere den behandling i sundhedsvæsenet, som de har behov for og ret til. I Udsatterådet har vi store forventninger til den forskel, det vil gøre for socialt udsatte, og vi glæder os til at se det omsat i den konkrete behandling på hospitalerne.

Formålet med Udsatterådet er at sikre, at viden om socialt udsatte borgeres særlige behov inddrages i politiske og administrative processer og beslutninger.