Spildevand fra hospital skal renses

Hillerød Hospital er blandt mange hospitaler, som aldrig har haft en spildevandstilladelse, og som derfor ikke er blevet mødt med krav om rensning af spildevand for medicinrester, hormonforstyrrende stoffer, antibiotika og bakterier.

Stoffer og organismer som heller ikke fjernes på de kommunale rensningsanlæg og derfor havner i vandmiljøet. Men nu skal der stilles krav til spildevandet fra Hillerød Hospital, siger Tue Totzen, formand for Hillerøds Miljø- og teknikudvalg til Frederiksborg Amts Avis.

- Kommunen overtog opgaven fra amtet i 2007, men indtil nu har vi haft vanskeligt ved at stille krav om bedre rensning af spildevandet, fordi den nødvendige teknologi ikke har været til stede. Nu er teknologien til rensning af hospitalsspildevand ved at være på plads, og derfor vil vi også stille krav til Hillerød Hospital, siger Tue Tortzen.

Han vil ikke være med til at vente til 2020, når de tre nordsjællandske hospitaler efter planen alligevel afløses af et nyt hospital syd for Hillerød.

- Det eksisterende Hillerød Hospital lukker ikke inden for de næste otte år. Derfor er det nødvendigt at skærpe kravene til spildevandet. Når teknologien er på plads, kan vi ikke forsvare at give dispensation de næste otte år, siger han.

Hillerød Kommune er ikke ene om at have blik på spildevandet fra hospitalerne. Ifølge fagbladet Ingeniøren, så vil Hvidovre Kommune inden for et halvt år stille skærpede krav til Hvidovre Hospital om en bedre rensning af vandet. Lars Gårdhøj, der er formand for Region Hovedstadens Miljø- og Klimaudvalg erkender, at regionen står med et problem i forhold til hospitalernes spildevand.

- Når nu teknologien er ved at være på plads, så vil der komme et politisk pres for at finde en løsning, og den regning må vi så samle op. Vi er åbne og positive, for det flugter med at spildevand er et af fokusområderne i vores bæredygtighedsstrategi. Men det er en bekostelig affære, 11 millioner kroner for et anlæg til et hospital har været nævnt. Vi kan kun tage pengene fra hospitalernes budgetter. En løsning kunne være at bruge samme lånemodel som i dag gælder for energibesparende foranstaltninger. Det vil sige, at hospitalerne kan låne til at købe den ny rensningsteknologi, der er så effektiv, at vandet kan ledes uden om rensningsanlæggene. Så kan man bruge den sparede vandafledningsafgift til at betale lånene ud, foreslår han.