Sikkerheden halter på psykiatriske afdelinger

Vold er en fast del af hverdagen for de danskere, som arbejder i psykiatrien. Alligevel er der problemer med sikkerheden på de psykiatriske afdelinger på flere af hospitalerne i hovedstadsområdet.

Arbejdstilsynet rejser kritik af sikkerheden på seks psykiatriske afdelinger i og omkring København i deres nyeste tilsynsrapporter.

Et sted er flere af de ansatte ikke blevet uddannet til at håndtere voldelige patienter, imens flere afdelinger får kritik, fordi de ansatte ofte arbejder alene med patienter, som de ikke må være alene med og fordi personalets muligheder for at tilkalde hjælp til tider er utilstrækkelige.

Det skriver P4 København, der har fået aktindsigt i rapporterne.

- Det er fuldstændigt uacceptabelt. Hvis der er risiko for vold, er det slet ikke tilladt at arbejde alene. Med den viden vi har i dag, om de store menneskelige konsekvenser det kan have at blive udsat for vold, så fatter jeg simpelthen ikke, at man fortsat kan lade det ske, siger Charlotte Bredal, der er arbejdsmiljøkonsulent hos fagforbundet FOA, til P4 København.

Psykiatrisk Center Glostrup er en af de afdelinger, som har fået en løftet pegefinger fra Arbejdstilsynet.

Her fortalte personalet under tilsynsbesøget, at der ikke altid var overfaldsalarmer nok til alle.

- Medarbejderne har påpeget problemet overfor ledelsen, uden at det har afhjulpet problemet, skriver Arbejdstilsynet i sin rapport.

Birgitte Welcher, der er centerchef på Psykiatrisk Center Glostrup, siger dog, at der efter tilsynet er blevet rettet op på problemet.

- Men jeg er rigtigt ked af, at noget personale har haft en oplevelse af, at de har sagt til os, at der er et problem, og det så ikke er blevet løst, siger Birgitte Welcher.

Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann fortæller, at der i øjeblikket er et arbejde i gang med at kortlægge regler og tiltag vedrørende sikkerheden inden for psykiatrien, skriver P4 København.

- Det vil give os et bedre udgangspunkt for at gå videre med det arbejde, der handler om at udarbejde nogle nationale retningslinjer, så vi i højere grad lykkes med at forebygge volden, siger Karen Ellemann.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik