Så mange flygtninge tager din kommune

Hvor mange flygtninge skal din kommune modtage i år, hvor mange har de modtaget og hvordan bliver de indkvarteret.

Find din kommune på listen her:

Ishøj, Albertslund, Vallensbæk, Høje-Taastrup, Brøndby, København er såkaldte 0-kommuner, der ikke modtager kvoteflygtninge grundet borger-sammensætnignen i kommunen.

1. Glostrup:

i alt: 17 - i dag 2

Indtil videre er det lykkes at finde almene boliger.

Vil ikke udelukke, at de i fremtiden vil benytte private udlejere eller pavilloner.

2. Halsnæs:

i alt: 77 - i dag 31

Alle har fået tildelt en permanent bolig via indkvartering i almennyttige boliger og ganske få hos private udlejere.

Vi har pt. ikke besluttet os for fremtidige boligplaceringer, da det indtil nu har været muligt at boligplacere alle i permanente boliger.

3. Gribskov:

I alt: 119 - i dag 62

Vi har hidtil benyttet os af indkvartering hos private, men mange flygtninge vil ikke kunne betale den leje med de nye ændringer af flygtningeydelserne. Byrådet har netop vedtaget at undersøge muligheden for at opstille pavilloner.

4. Fredensborg:

I alt: 64 - i dag: 30

11 ud af de 30 flygtninge placeret i permanente almene boliger i kommunen. De øvrige bor i midlertidige boliger, som er: vandrehejm/hotel, private udlejere og i kommunale bygninger som er indrettet til midlertidig placering. Der arbejdes med at etablere deleboliger, hvor flere flygtninge tildeles en 3-4 rums almen bolig til deling.

Der er ikke truffet beslutning om anvendelse af pavilloner.

5. Stevns:

I alt: 72 - i dag 48

Almennyttige boliger, i privat lejede huse, på værelser hos private udlejere og på værelser i kommunens egne bygninger.

Vi har for korte perioder måtte benytte os af vandrehjem.

Stevns kommunes politikere har taget stilling til boliger på sigt, og har bl.a. besluttet at opsætte pavilloner og sætte en tidligere politisk beslutning om at afhænde kommunale ejendomme i bero.

6: Dragør:

I alt: 38 - i dag: 25

Flygtningene bor oi ombyggede kommunale institutioner, pavillioner og private lejemål.

7: Solrød:

I alt: 50 - i dag 29

Kommunale bygninger omdannet til formålet (en børnehave og en skole), villaer og lejligheder som kommunen har opkøbt og lejemål vi har indgået specifik for at huse flygtninge. Permanente boliger - her anviser vi til de almene boliger vi har ret til. I en periode omkring årsskiftet 2014/15 var vi nødt til at bruge vandrerhjemsindkvartering for at sikre de nyankomne flygtninge tag over hovedet. Kommunalbestyrelsen vil snarest skulle tage stilling til hvordan vi løser boligproblematikken fremadrettet, om det f.eks. bliver pavillionløsning, brug af flere kommunale ejendomme, ect.

8: Hørsholm:

I alt: 68 - i dag: 42 (inkl 6 børn)

Kommunens egne ejendomme (få huse), et nedlagt Plejehjem, Pavillon, indkvartering på hoteller og vandehjem etc.

Hørsholm Kommune har nedsat et § 17 stk. 4 udvalg som løbende søger løsninger.

De fremtidige bolig muligheder drøftes aktuelt.

9: Rudersdal:

i alt: 126 - i dag: 59

Kommunen indkvarterer flygtninge i en række af kommunens bygninger og/eller tilkøbte ejendomme, og vurderer at have ledig kapacitet frem til medio marts 2016. Kommunen har blandt andet købt klosteret Nordvanggård.

10: Lyngby-Taarbæk:

I alt: 104 - i dag: 54

Anvender kommunale bygninger til midlertidige indkvarteringer og har enkelte indkvarteringer i boligselskaber. Der er p.t. ikke overvejelser om pavilloner.

11: Greve:

I alt: 102 - i dag: 51

Flygtninge indkvarteres i øjeblikket på hotel, indtil der kan tilbydes en ordinær bolig. Byrådet skal den 31. august 2015 træffe beslutning om midlertidig indkvartering af flygtninge i beboelsespavilloner og i ombyggede dagsinstitutioner. Det forventes at vi i løbet af efteråret kan påbegynde midlertidig indkvartering i pavilloner og dermed udfase hotel-indkvarteringerne.

12: Hillerød:

I alt: 106 - i dag: 65

De fleste bor i tidligere daginstitutioner, der er blevet ombygget til boliger samt i nogle tidligere ungdomsboliger. Derudover bor et mindre antal midlertidigt på camping og hotel. Det er besluttet at opsætte pavilloner på en grund ved Rådhuset og på en anden grund i kommunen (Trollesbro, et revalideringscenter). Det arbejde begynder snarest, og de første pavilloner er formentlig klar engang i oktober. Ved rådhuset står der ligeledes et hovedhus "Det Hvide Hus" , som skal ombygges til 16 enkeltboliger, formentlig også med indflytning i oktober.

13: Frederiksberg:

I alt: 160 - i dag: 75

Flygtningene indkvarteres i første omgang midlertidigt i de nyindrettede velkomstboliger "Solbjerg" på Søndre Fasanvej. Her er 30 flygtninge flyttet ind henover sommeren. Andre er midlertidigt indkvarteret på "Betty Nansen", der er et kollegium, som skal renoveres, mens andre igen er indkvarteret på hotelværelse. Der er i alle tilfælde tale om midlertidige løsninger, mens der ventes på varige boligtilbud.

Den helt store udfordring for kommunen ligger i at skaffe boliger af mere varig karakter til de nye frederiksbergborgere. Enkelte har dog fået anvist en varig bolig, men vi samarbejder bredt med såvel almennyttige boligselskaber som private udlejere om at skaffe lejligheder og værelser til udlejning af mere varig karakter.

14: Egedal:

I alt: 134 - i dag: 89

Når strategien omkring midlertidige boliger er gennemført vil Egedal kommune have 60 pladser i pavilloner fordelt forskellige steder i kommunen, og 70

Pladser fordelt i forskellige kommunale ejendomme som igen er spredt ud i hele kommunen.

Der er politisk vedtaget en strategi, med både køb af ejendomme til permanente boliger, pavilloner til midlertidige boliger, inddragelse af tomme kommunale ejendomme, som kan omdefineres.

15: Allerød:

I alt: 74 - i dag: 39

Langt de fleste af vores flygtninge er flyttet ind i nye pavilloner, som er opsat i 2015 og som fordeles flere steder i kommunen.

16: Lejre:

I alt: 91 - i dag. 44

Lejre Kommune har hidtil hovedsageligt etableret flygtningeboliger i kommunale bygninger (nedlagte daginstitutioner etc.) samt indgået private lejemål. Aktuelt har vi ca. 50 flygtninge boende i private lejemål.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget politisk stillingtagen til eksempelvis ibrugtagning af pavilloner.

17: Ballerup:

I alt: 31 - i dag: 13

Flygtningene bliver midlertidigt indkvarteret i kommunalt ejede ejendomme.

Der er ikke aktuelt planer om at anvende andre indkvarteringsformer.

18: Køge:

I alt: 131 - i dag: 82

Indkvarteret i ombyggede kommunale ejendomme og i pavillioner.

Ind til videre er der ikke planer om andre løsninger.

19: Helsingør:

I alt: 134 - i dag 71

Indkvarteret på hoteller, i private lejemål og i ombyggede kommunale ejendomme.

Her er ingen planer om pavillioner.

20: Tårnby:

I alt: 99 - i dag: 58

Flygtningene bor på byens campingplads og på hoteller. I forhold til permanente boliger leder kommunen efter lejeboliger i almennyttige lejemål, hvor kommunen har udvidet adgang.

Der skal på næstkommende økonomiudvalgsmøde tages stilling til, om der skal købes en privat villa.

21: Roskilde:

I Alt: 202 - i dag: 116

Indkvarteret i kommunale bygninger - fx. et nedlagt plejehjem. Kommunen har også lejet det tidligere psykiatriske hospital Skt. Hans af regionen til boliger og de leder efter private lejemål.

På næstkommende møde skal der tages stilling til køb af villaer i kommunen, da social- og beskæftigelsesudvalget ikke ønsker at købe pavillioner.

Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Rødovre, Hvidovre og Herlev kommuner har ikke haft mulighed for at besvare vores rundspørge.

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Samfund

John Schmidt Andersen

Før ville ingen investere i Vinge – nu står kommune med flere tilbud på hånden

Maria Sarko på Amager Strand

playSverige åbner grænsen for skilsmissebørn med ledsager

opholdsforbud på christiania

Christiania lukker sig selv med hegn efter opholdsforbud

Affaldssortering Ballerup skrald skraldespand

Borgere får ikke tømt skraldespand. Men det er der en god grund til, mener kommune

Region Hovedstaden

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere