Region vil undgå akutte indlæggelser med mere behandling i hjemmet

Region Hovedstaden vil sammen med PLO styrke samarbejdet med akut syge patienter.

Arkivfoto. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Med en ændret samarbejdsaftale og årligt 4,2 millioner kroner ekstra i hånden, vil de praktiserende læger, kommunerne i Region Hovedstaden og regionen forsøge at forhindre akutte indlæggelser hos syge borgere.

Det står klart, efter en aftale mellem de praktiserende læger i hovedstadsregionen (PLO-H), kommunerne, Sundhedskoordinationsudvalget og KKR er trådt i kraft fra den 1. februar 2020.

Læs også Designstuderende skal hjælpe kræftpatienter

- Praktiserende læger kan nu prioritere tid til at afklare akut sygdom hos ældre borgere i samarbejde med de kommunale akutfunktioner.

- Det kommunale akutteam bliver for eksempel kontaktet af en praktiserende læge vedrørende en ældre kvinde, som kommunen ikke kender fra tidligere. Akutteamet besøger kvinden og foretagerobservationer, som giver mistanke om en akut infektion, siger Karin Zimmer, som er formand for PLO-H, og forklarer, at teamet og lægen herefter i fællesskab vurderer om og hvordan, de kan undgå indlæggelse af borgeren, som helst vil blive hjemme.

Fakta - samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden

  • I tilslutning til samarbejdsaftalen er der mellem kommunerne i regionen, PLO-H og Region Hovedstaden forhandlet en aftale om en forsøgsordning om honorering af de praktiserende læger om lægebetjening af de kommunale akutfunktioner.
  • Honoreringsaftalen giver mulighed for 27.000 kommunikationsydelser om året mellem praktiserende læger og de kommunale akutfunktioner.
  • Med samarbejdsaftalen beskrives samarbejde, opgaver og arbejdsgange mellem de kommunale akutfunktioner, de praktiserende læger, hospitalerne og Region Hovedstadens Akutberedskab. Der er i aftalen fokus på entydig placering af det lægelige behandlingsansvar, gensidige forpligtelser omkring opgavevaretagelse og kommunikation med de kommunale akutfunktioner.
  • Med aftalen fastlægges, at det lægefaglige behandlingsansvar for behandling af borgere tilknyttet akutfunktioner ligger enten hos den praktiserende læge, lægen hos 1813 eller hos hospitalslægen.
  • For borgere henvist af henholdsvis almen praksis og 1813 (regionens akutberedskab) gælder, at ved akut behov for læge har almen praksis ansvaret i dagtiden (hverdage kl. 08-16) og 1813 på hverdage kl. 16-08 samt i weekender og på helligdage. For borgere, hvor hospitalsbehandlingen fortsætter efter udskrivelse fra hospitalet, har hospitalet behandlingsansvaret, indtil hospitalsbehandlingen er afsluttet.
  • Det er forventningen, at aftalen vil bidrage til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser.

Kilde: Region Hovedstaden

Se mere

Læs også Skandaleramt afdeling for brystundersøgelser lukker - flyttes til Roskilde

Regionsrådsformand: Bedre forbyggelse bliver mulig med tæt samarbejde

Med den nye aftale i hus er håbet, at der bliver en bedre overgang og et mere sammenhængende forløb, når en borger skal udskrives fra et hospital.

- Formålet er at sikre, at mere behandling kan foregå hos dig selv, så du ikke skal flytte dig for at få god behandling.

- Vi gør det med aftalem muligt for læger og kommunens sygeplejersker at arbejde tæt sammen om at forebygge, at du bliver så dårlig, at indlæggelse på hospitalet er påkrævet, lyder det fra regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Læs også Frygt for coronavirus: SAS aflyser alle afgange til Kina

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik